100 Kasa Hesabı Açıklaması

100 Kasa Hesabı  100 Kasa Hesabı ; işletmenin elinde bulunan ulusal banknot ve madeni paralar ile Türk Lirası ( TL  ) Karşılığı Efektif ve dövizlerdir. Türk Parası, üzerinde yazılı olan değerle ( İtibari Değer ) değerlenir. Yabancı Paralar borsa rayici üzerinden, yoksa TC Merkez Bankasınca İlan edilen Alış Kuru üzerinden değerlenir. 

 100 Kasa Hesabı; İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde 100 Kasa Hesabı alacak bakiyesi vermez.

 

Yapılan Sayım ( Envanter ) İşlemi sonucunda kasada belirlenen para tutarı, Kasa hesabının artanı ile karşılaştırılır. Kasa hesap artanı ile kasa tutarı arasındaki fark eksikse, Nedeni bulununcaya kadar " 197 – Sayım ve Tesellüm Noksanları " fazlaysa " 397- Sayım ve Tesellüm Fazlaları " Hesaplarında incelenir, daha sonraki gelişmelere göre bu hesaplar kapatılır.

Kasa Noksanları; Ödeme kaydının yanlış yapılması, fazla para verilmesi, noksan para alınması ve benzeri nedenlerleriyle ortaya çıkabilir.

Kasa Fazlaları; Tahsilat Kaydının Noksan Yapılmasından, fazla para alınmasından, Noksan para verilmesinden ve benzeri nedenlerden ortaya çıkabilir.

Yabancı Paralar; " 100 Kasa Hesabı " TL cinsinden izlenir. Ayrıca 9 Nolu Nazım Hesaplarında da kendi cinsinden izlenebilir.

Yabancı paralara ilişkin TL ile yapılan değerlemelerde, değer farkları ( Artışları, Azalışarı ) " 646 – Kambiyo Karları " , " 656- Kambiyo Zararları " hesaplarında izlenir.

 

 

100 Kasa Hesabı Muhasebeleştirilmesi Muhasebe Kayıtları

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz