100 Kasa Hesabı

Kasa Hesabı 100 Kasa Hesabı, İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği Kasa Hesabı, bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli bir hesaptır. Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için hesabın borcuna, nakit çıkışları hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesaba üçüncü kişilerden alınan çekler kaydedilmez. Söz Konusu çekler, " 101 Alınan Çekler " hesabında izlenir.

 

Tek Düzen Hesap Planı yabancı paraların da bu hesapta izlenmesini öngördüğünden, burada belirtilen nakit giriş ve çıkışlar, Türk Lirası paralarını ve yabancı paraların Türk Lirası karşılığındaki değerlerini kapsamaktadır. Kasa hesabının defteri kebiri aşağıda verilmiştir.

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

 

NAKİT GİRİŞLERİ

( + )

 

 

 

 

NAKİT ÇIKIŞLARI

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

Hesabın Alacak bakiyesi vermesi demek, Olmayan Bir paranın işletmeden Çıkışı anLamına gelirki; Bu yanlış bir işlemdir. Bu yüzden hesap asla alacak Bakiyesi veremez. Kasa Hesabının Borç Bakiyesi, o andaki Kasa Mevcudunu gösterir. Hesabın Borç ve Alacak toplamları birbirine eşit olabilir. Bunun anlamı ise, o an için kasada paranın olmadığıdır. Kasa Hesabının İşlemleri sırasında en çok karşılaşılan Muhasebe Olayları Aşağıda Verilmiştir.

 

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

Peşin Ticari Mal Satışı

Nakit Tahsilat ( Alıcıdan )

Bankadan Para Çekilmesi

Herhangi bir Gelir Tahsilatı

 Avans Alınması

Ortaklardan Para Alınması

Çeklerin ve Senetlerin Tahsilatı

Peşin Ticari Mal Alışı

Nakit Ödeme ( Satıcılara )

Bankaya Para Yatırılması

Herhangi Bir Gider Ödemesi

Avans Verilmesi

Ortaklara Para Verilmesi

Çek ve Senetlerin Ödenmesi

 

Kasa Hesabının sol tarafında ( Borcunda ) yer alan ve yukarıda belirtilen olaylarla ilgili kayıt yapılacağı zaman, bu olaylar Kasa hesabının arttıracağından yapılacak kayıtta Kasa Hesabı yevmiye kaydının borç tarafından yer alacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak diğer hesaplar ise yevmiye kaydının alacak tarafında yer alacaktır.

Kasa fişi ile ilgili olarak bilinmesi gereken ise, Kasa Hesabını arttıran bu olaylarda Kasa Hesabı hep borç tarafta yer alacağından bu olaylarda kullanılacak fişin adının tahsil olduğudur.

Kasa Hesabının Sağ Tarafında ( Alacağında ) yer alan ve yukarıda belirtilen olaylarla ilgili kayıt yapılacağı zaman, bu olaylar kasa hesabını azaltacağından yapılacak kayıtta kasa hesabı yevmiye kaydının alacak tarafından yer alacaktır. Bu olaylarla ilgili olarak diğer hesaplar ise, Yevmiye Kaydının borç Tarafında yer alacaktır.

Kasa fişi ile ilgili olarak bilinmesi gereken ise, Kasa hesabının azaltan bu olaylarda kasa hesabı hep alacak tarafta yer alacağından bu olaylarda kullanılacak fişin adının Tediye ( Ödeme ) olduğudur.

 

KASA HESABININ DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİ

 

Dönem içi işlemleri arasında en çok hareket göre 100 Kasa Hesabı'dır. Bu Hesabın giriş ve çıkışlarını oluşturabilecek bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

 

Örnek: ( Peşin Bedelle Mal Alınması ) : İşletme 01.01.20.. Tarihinde 10.000 TL  KDV ( %18 ) bedeli ile Peşin Ödenerek Ticari Mal Satın Almıştır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

 153.02 Mal Alışları

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 100 KASA HESABI

100.01 TL Kasası

 

 Peşin Mal Alışı Kaydı

 

10.000

 

1.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

 

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

Mal Satın alınması sırasında, Malın Kdv satıcı firmaya mal bedeli ile birlikte ödenir. 10.000 TL peşin bedelle mal satın alınmasının yanı sıra malın KDV tutarının %18 olmasından dolayı, Kasadan 11.800 TL bir nakit çıkışı söz konusudurki; bu durumda kasa hesabında bir azalma yaratacağından hesap alacaklandırılır.

 

Mal alışı ile ilgili olan mallar işletmenin deposuna Konulacaktır. İşletmenin Deposundaki Malların alış maliyetini Takip Eden 153 Ticari Mallar Hesabı aktif bir hesap olduğu için ve depodaki malların artış sonucu bu hesapta artacak ve bu artış hesabı borçlandırılacaktır. Alınan mallardan Tahsil Edilen Kdv'nin Adı İndirilecek KDV'dir ve bu hesap aktif karakterlidir. Aktif Hesaptaki bu nakit girişi hesabı borçlandırılacaktır.

 

Örnek: ( Peşin Bedelle Mal Satılması ) : İşletme 01.01.20.. Tarihinde Ticari Malı 10.000 TL   KDV ( %18 ) bedeli ile Peşin Olarak Satmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   1.800

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

Mal Satılması sonucu bu malın Kdv'si, Alıcı Firma tarafından mal bedeli ile birlikte ödenir. 10.000 TL'na peşin bedelle mal satışının yanı sıra malın KDV tutarının %18 olmasından dolayı, kasaya 11.800 TL bir nakit giriş söz konusu olduğundan Kasa Hesabı borçlandırılacaktır. Mal satışı ile ilgili olan Yurt İçi Satışlar bir gelir hesabı olduğu için gelirlerdeki artış sonucu bu hesap Alacaklandırılacaktır. Satılan mallardan tahsil Edilen Kdv'nin Adı Hesaplanan Kdv'dir ve bu hesap pasif Karakterlidir. Pasif Hesaptaki bu nakit girişi hesabı Alacaklandırılacaktır.

 

Örnek: ( Nakit Ödeme ) : Kafkasya Limited Şirketi 01.01.20.. Tarihinde Satıcılara ( Ufuk Limited Şirketine 30.000 TL Kasadan Ödeme Yapmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320 SATICILAR HESABI

 320.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

100 KASA HESABI

                      

 

 Satıcılara Ödeme Yapılması Kaydı

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000

  

 

 

TOPLAM

30.000

30.000

 

Nakit ödeme kasadan bir paranın çıkışını gösterir. Kasa Hesabındaki bu azalış aktif karakterli 100 Kasa Hesabı alacaklandırılır. Yapılan ödeme 320 Satıcılar Hesabınadır. İşletmenin ticari borcunda bir azalış olacağına göre yada 320 Satıcılar Hesabına bakıldığında bu hesabın işletmeden ne kadar Alacaklı olduğunu görebilmek için bu hesabı azaltmak gerekmektedir. Pasif karakterli 320 Satıcılar hesabındaki bu azalış hesabı borçlandırılır.

 

Örnek: ( Nakit Tahsilat ) :İşletme 01.01.20.. Tarihinde Müşteriden ( Alıcılardan )  20.000 TL Tahsilat Yapmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI  

 100.01 TL Kasası

 

 

120 ALICILAR HESABI

              

 

 Ticari Alacağa Karşılık Nakit Tahsilat Kaydı

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

TOPLAM

20.000

20.000

 

Nakit Tahsilat işleminde işletmenin mal sattığı alıcısından bir para tahilsatı yaptığı zaman bu parayı kasaya koyacaktır. Kasaya konan paraları takip eden aktif karakterli kasa hesabına bu paranın girişi, hesapta bir artış meydana getirecektir. Aktif karakterli 100 Kasa Hesabındaki bu artış hesabı borçlandıracaktır. Yapılan Tahsilat 120 Alıcılar Hesabındandır. İşletmenin ticari alacaklarında bir azalış olacağına göre 120 Alıcılar hesabını da Azaltmak gerekmektedir. Aktif karakterli 120 Alıcılar hesabındaki bu azalış hesabı alacaklandıracaktır.

 

Örnek: ( Bankaya Para Yatırılması ) :İşletme 01.01.20.. Tarihinde Bankaya 4.000.TL Kasadan Para Yatırmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102 BANKALAR HESABI

 102.01 Ziraat Bankası

 

 

100 KASA HESABI

100.01 TL Kasası  

 

 Bankaya Para Yatırılması Kaydı

 

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000

 

 

 

TOPLAM

4.000

4.000

 

 

Bankalar ve Kasa Hesaplarının İkisi de Aktif Hesaplardır. Kasa Hesabından bir nakit çıkışı olduğu için bu hesap alacaklandırılmakta, 102 Bankalar Hesabında bir nakit artışı söz Konusu olduğu için bu hesap borçlandırılmaktadır.

 

Örnek: ( Bankadan Para Çekilmesi ) :İşletme 01.01.20.. Tarihinde Bankadan 4.000 TL Para Çekilmiştir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

   102 BANKALAR HESABI

102.01 Ziraat Bankası

 

 Banka Hesabından Para Çekilmesi Kaydı

 

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000

 

 

 

TOPLAM

4.000

4.000

 

Bankalar Hesabından Para Çekildiği için bu hesapta bir nakit azalması olduğundan aktif karakterli hesap alacaklandırılmakta, Bankadan alınan para kasaya konulduğundan 100 Kasa Hesabında bir nakit girişi olacağından aktif karakterli Kasa Hesabı bu işlemde Borçlanacaktır.

 

 

sembolKasa Hesabının Envanter İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

 

sembolKasa Hesabı İle İlgili Uygulamalı Muhasebe Kayıtları         

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz