101 Alınan Çekler Hesabı Açıklaması

101 Alınan Çekler Hesabı101 Alınan Çekler Hesabı  Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, Henüz Tahsil için, bankara verilmemiş veya ciro edilmemiş olan Çeklerdir. Çekler itibari değerle değerlenirler. Yabancı Paralı çekler ise TL karşılığı ile değerlenir ve izlenir. Çek, bir bankaya hitaben yazılan bir ödeme emridir. Bir Çekin çekilebilmesi, yani nakte dönüştürebilmesi için, bankaya ayrılmış bir karşılığının bulunması gerekir. Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.  

 

Bilanço günü İtibariyle, Keşide günü ileri bir tarih olarak yazılmış çekler varsa, bu çekler Alacak senetleri Hükmündedir ve Dönem sonunda 31.12.20.. dönem sonunda   101 Alınan Çekler hesabı "ndan çıkarılarak ( Alacaklandırılır )  " 121- Alacak senetleri " altında vadeli çekler ( Borçlandırılır ) hesabına alınmalıdır, Ticari mal alımı satımı ile ilgisi olmayan vadeli çekler ise " 136 – Diğer Çeşitli Alacaklar " ( Borçlandırılır ) hesabına alınır. 01.01.20.. Dönem başında ters kayıt yapılarak 101 Alınan Çekler Hesabı'na ( Borç )  " 121 – Alacak senetleri'ne " ( Alacak )  Ticari mal alımı satımı ile ilgili olmayan vadeli çekler ise " 136- Diğer Çeşitli Alacaklar " ( Alacak ) verilerek Kapatılır.

 

sembol101 Alınan Çekler Hesabı Muhasebeleştirilmesi

 

Etiketler:

Cevap Yaz