103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı

103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı, İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emirleri ile yapacakları ödemeler bu hesapta izlenir. Pasif karakterli olan bu hesap bilançonun aktifinde ( – ) eksi değerle yer alır.

103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı ( – ) Mukayyet ( Kayıtlı ) değerle değerlenir. Yabancı paralı çekler ise TL karşılığı ile değerlenir ve izlenir. Bu hesap, bankadaki paralar üzerine düzenlenen çekleri ve ödeme emirlerini ifade ettiğinden, alacak artışı 102 Bankalar Hesabı artışından fazla olamaz.

 

Fazla olması halinde işletmenin vadeli çekleri var demektir. Bu nedenle vadeli çekler, bilanço günü 321 Borç Senetleri hükmünde olduğundan 321 Borç Senetleri hesabının altında ( Vadeli Çekler ) hesabına alınmalıdır. Dönemin illk günü itibariyle ters kayıt yapılarak kapatılır.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı, Çek keşide edilmesi, ödeme, virman ve havale emri verilmesi halinde Alacaklanır. Bankanın ödemeyi yapmasıyla Borçlandırılarak hesap kapatılır.

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Yardımcı Hesapları Şu Şekilde Olabilir.

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı ( – )

103.01 Verilen ( Keşide ) Çekler

103.02 Ödeme Emirleri

103.03 Vadeli Çekler

103.04 Temita Verilen Çekler

 

BORÇ

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

ALACAK

 

ÇEKİN ÖDENMESİ

 ( – )

SATICI FİRMANIN İŞLETME ÇEKİNİ TAHSİL ETMESİ

 

ÇEK ÇIKIŞLARI

( + )

İŞLETMENİN SATICI FİRMAYA VERDİĞİ KENDİ ÇEKLERİ

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

 

İşletmenin borcuna karşılık verdiği kendi çeki bu hesapta bir artış meydana getirdiğinden hesabın alacağına yazılır. Çekin banka tarafından ödenmesi durumunda ilgili çekin bu hesaptan çıkarılması gerekir. Tahsil için verilen çekin tutarı kadar hesap borçlandırılır.

103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı. 1. Dönen Varlıklar sınıfını 10. Hazır Değerler grubunun altında eksi değerle yer alır. Aşağıda çek olayı ile ilgili örnekler verilmiştir.

 

Örnek 1) Kafkasya Limited Şirketi 01.05.2… Tarihinde Satıcılara Borcuna Karşılık 10.000.TL Çek Düzenleyip ( Keşide ) Vermiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320 SATICILAR HESABI  

 

 

 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

      103.01 Verilen ( Keşide ) Çekler                      

 

 Satıcıya Çek Keşide Edilerek Verilmesi Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

İşletme kendi çekini verdiği zaman pasif karakterli 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabında bir artış olacağından hesap alacaklandırılır. Mal ve hizmet alımı sonucu işletmenin borcu olan ve pasif karakterli çalışan 320 Satıcılar Hesabında verilen çek tutarı kadar bir azalış olacağı için hesap borçlandırılır.

 

Örnek 2 ) Kafkasya Limited Şirketi 10.000 TL'lik Verdiği Çek Bankadan Ödenmiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI 

 103.01 Verilen ( Keşide ) Çekler

 

 

102 BANKALAR HESABI

                            

 

 Satıcılara Verilen Çekin Ödenmesi Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

İşletmenin borcuna karşılık verdiği firma çeki, vadesinde tahsil edildiği için 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır. Firmanın satıcısına verilen çek, satıcı tarafından bankadan tahsil edilir. Çekin banka tarafından ödenebilmesi için firmanın bankadaki cari hesabında para olması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı firmanın bankadaki cari hesabında bir azalma olacak ve 102 Bankalar Hesabı alacaklandırılacaktır.

 

Örnek 3 ) Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2… Tarihinde Satıcılara Olan Borcuna Karşılık Kendi Bankasına 5.000 TL Ödeme Emri Vermiştir 11.10.2… Tarihinde Ödeme Emri Yerine Getirilmiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320 SATICILAR HESABI  

 

 

 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

     103.02 Ödeme Emirleri                     

 

 Bankaya Ödeme Emri Talimati Verilmesi Kaydı

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

TOPLAM

5.000

5.000

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI 

 103.02 Ödeme Emirleri

 

 

102 BANKALAR HESABI

                            

 

 Ödeme Emrinin Yerine Getirilmesi Kaydı

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

TOPLAM

5.000

5.000

 

Faaliyetleri nedeniyle ilişkileri olan iki işletmenin aynı bankada açılmış bulunan cari hesapları olabilir. Bunlardan birinin borcuna karşılık cari hesabından belli bir tutarın, diğer işletmenin cari hesabına devredilmesi için bankaya verdiği " Virman " denir. Bu olayda 103 Verilen Çekler Ödeme Emirleri Hesabında izlenir.

 

sembol103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı Dönem Sonu İşlemleri

 

Çekler Türk Parası üzerinden düzenlenmişse itibari değerle ( Üzerinde Yazılı Olan Değerle ) değerlenir. Yabancı Para üzerinden düzenlenmiş çekler ise, dönem sonundaki değerleme kuru üzerinden değerlenir. Çek hesapları ile ilgili olarak dönem sonunda yapılması gereken işlem vadeleri sonraki döneme sarkan çeklerin ilgili hesaplara aktarılmasıdır. Bir sonraki hesap dönemine vadeleri itibariyle sarkan bu çeklerin geçici olarak bu hesaplardan alınması gerekmektedir.

İşletmenin kendisine ait olan ve satıcılara verdiği çeklerin kaydedildiği 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabındaki bir sonraki hesap dönemine ait çeklerin bu hesaptan alınıp 321 Borç Senetleri Hesabına, mal alışından kaynaklanmayan çeklerse 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı devri yapılmalıdır.

 

Örnek 1 ) Kafkasya Limited Şirketi 31.12.2… Tarihinde Satıcılara Verdiği Çek Tutarının 4.000 TL ve Diğer Kurumlara Verdiği 5.000 TL Çek Tutarının Vadeleri Gelecek Yıla Aittir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI 

 103.03 Vadeli Çekler

 

 

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

                       336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

 

 Vadeli Çeklerin Dönem Sonu İşlemleri Kaydı

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000

5.000

 

 

TOPLAM

9.000

9.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

 

 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

     103.03 Vadeli Çekler

 

 Vadeli Çeklerin Dönem Başı İşlemleri Kaydı

 

4.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

 

 

 

TOPLAM

9.000

9.000

 

 

 

 

sembol108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebeleştirilmesi

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz