12 Ticari Alacaklar

12 Ticari Alacaklar 12 Ticari Alacaklar, işletmenin normal faalyet konusunu teşkil eden mal ve hizmet satışı iki şekilde olabilir.

1. Satış işlemi gerçekleştiği anda mal ve hizmet bedeli nakit olarak alınır veya tahsil edilir. Bu tür işlemlere " Peşin " işlemler denir.

2. Satış işlemi gerçekleştikten sonra mal ve hizmet bedelinin tutarı ile ilgili ödeme veya tahsilat işlemi belli bir süre sonra yapılır. Bu tür işlemlere " Kredili " işlemler denir.

 

 

Yukarıda yapılan açıklamaya göre, işletmenin esas faaliyet konusuna bağlı olarak ortaya çıkan alacaklara " Ticari Alacaklar " denir.

 

İşletmenin esas faaliyet konusu dışında ortaya çıkan alacaklara ise " Ticari Olmayan Alacaklar " ( Diğer Alacaklar ) denir.

 

Tek Düzen Hesap Planı incelendiğinde, Ticari Alacakların ortaya çıkış nedenlerine göre bu şekilde ikiye ayrılmasının yanı sıra, bir de alacakların tahsil edilme sürelerine göre de ikiye ayrıldığını görürüz. Bunlarda ilki, 12 Ticari Alacaklar Grubu içerisinde yer alan ve bir yıl içinde yani o hesap dönemi içersinde paraya dönüşen kısa vadeli alacaklardır. Vadesi bir yılı aşan ve hesap planında 22 Ticari Alacaklar Grubunda yer alan ticari alacaklar ise uzun vadeli alacaklar olarak karşımıza çıkar.

 

Ticari olmayan veya hesap planında diğer alacaklar olarak belirtilmiş hesaplarda, alacak süresinin vadesi bir yıl içinde olanlar 13 Diğer Alacaklar grubunda, bir yıldan daha uzun sürede tahsil edilecek alacaklar ise 23 Diğer Alacaklar grubunda yer almaktadır.

 

Alacakların bir senede bağlanması durumunda 121 Alacak Senetleri Hesabı Kullanılır. Tek Düzen Hesap Planında alacakların izlenmesi için dönen ve duran varlıklar içinde yer alan hesaplar Aşağıdaki Verilmiştir.

 

Dönen Varlıklar

12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – )

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – )

 

Duran Varlıklar

22 Ticari Alacaklar

220 Alıcılar Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – )

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – )

 

 

 

sembol120 Alıcılar Hesabı Açıklaması Muhasebeleştirilmesi

 

 

                                       

Etiketler:

Cevap Yaz