120 Alıcılar Hesabı

 120 Alıcılar Hesabı120 Alıcılar Hesabı, İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.  120 Alıcılar Hesabı Aktif karakterli bir hesaptır. Bu hesabın yardımcı ve alt hesapları da işletmenin mal ve hizmeti sattığımız kişi, kurum veya kuruluşlardan oluşur. İşletme, bu alıcılarını yurt içinde bölgeler itibari ile veya hem yurtiçi hem de yurtdışı olarak takip etmek istiyorsa 120 Alıcılar Hesabının alt hesaplarını bu duruma göre düzenleyebilir. 120 Hesap işleyişine ait örnek Aşağıda verilmiştir.

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

 

 

NAKİT GİRİŞLERİ

( + )

 

 

 

 

NAKİT ÇIKIŞLARI

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

Yukarıda verilen  defteri kebir bu hesabın genel işleyişi ile ilgilidir. Bu hesap aşağıda belirtilen Muhasebe Olayları ilgili Olarak çalışabilir.

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

Mal Satışı Yapıldığında

Alıcının Çekinin İadesi

Alıcının Senedinin İadesi

220 Hesabı Devir Tutarları

 

 

 

Nakit Tahsilat Yapıldığında

Çek Alındığında

Havale Gönderildiğinde

Satış İade İşleminde

Satış İskontoları

Satış Primlerinde

Alınan Sipariş Avanslarında

 

Yukarıdaki hesabın sol tarafında yer alan Muhasebe Olaylarında bu hesap hep borçlu konumdadır. Çünkü, bu olaylar hesaba para girişi yaratır. Hesabın sağ tarafında yer alan Muhasebe olayları hesaptan para çıkışı yaratacağından bu işlemlerde hesap hep alacaklı konumda olacaktır.

 

 

120 Alıcılar Hesabı Örnekleri :

 

 

Örnek 1 )  Kafkasya Limited Şirketi  01.10.2… Tarihinde 10.000 TL Değerindeki Malı %18 KDV İle Yurt İçindeki Ufuk Limited Şirketine Kredili ( Veresiye ) Olarak Satmıştır.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 ALICILAR HESABI

 120.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Kredili ( Veresiye ) Mal Satışı  Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   1.800

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

 

11.800

 

 

 

11.800

 

Buradaki mal satışı peşin veya kredili olabilir. Ne türlü satış şekli olursa olsun sürekli olarak mal satılan firmalarda 120 Alıcılar Hesabının çalıştırılması bu hesapla ilgili işlemlerin hesap dönemi bazında takip edilmesi açısından faydalıdır.

 

Bu kredili satış işleminde, mal ve malın KDV bedeli olan tutar kadar 120 Alıcılar Hesabında bir artış meydana geldiği için aktif karakterli bu hesap alt hesabı ile birlikte borçlandırılır. Böylece alıcımız Ufuk Limited Şirketi işletmeye 11.800 TL kadar borçlanmış olur, diğer bir ifade ile Ufuk Limited Şirketinden işletme 11.800 TL kadar alacaklıdır.

 

Yurtiçi Satışlar hesabının bir gelir hesabı olması ve hesaplanan KDV'ninde bir pasif hesap olmasından dolayı, bu iki hesapta meydana gelen nakit artışı sonucu, hesaplar alacaklandırılır.

 

Örnekteki satış işleminden sonra fatura tutarının 5.000 TL'lik Kısmının Nakit Olarak Tahsil edildiğini, 3.000 TL Çek alındığını kabul edersek yukarıdaki yevmiye kaydından sonra aşağıdaki şu kayıt yapılmalıdır.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

 

 120 ALICILAR HESABI

         120.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Satış İşleminden Doğan Alacağın Tahsili Kaydı

 

5.000

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000

 

 

 

TOPLAM

8.000

8.000

 

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

 

11.800

 

 

8.000

 

11.800

8.000

 

Satış olayından dolayı, mal ve malın KDV bedeli olan 11.800 TL kadar borçlandırılmış bulunan 120 Alıcılar Hesabının alacağına tahsil edilen nakit paranın ve çek tutarının yazılması ile malı satan işletmenin, Ufuk Limited Şirketi alıcı firmasından olan alacağı azalmış olur. İşletmenin, alıcısı olan Ufuk Limited Şirketi firması ile sürekli çalışmasından dolayı kalan bakiye ise, aslında işletmenin Ufuk Limited Şirketine sağladığı kredi tutarıdır.   

 

Satış işleminden dolayı ortaya çıkan borç tutarının bir kısmının nakit para ile tahsilatı sonucunda, 100 Kasa Hesabında bir nakit girişi yaratacağından, hesap borçlandırılır. Alınan çek tutarı da aktif karakterli 101 Alınan Çekler hesabının borcuna yazılacağından hesap artacaktır.

 

sembol120 Alıcılar Hesabı Uygulama Örnekleri

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 01.01.2… Tarihinde 5.000 TL KDV ( %18 ) Hariç Mal Kredili ( Veresiye ) Satılmıştır.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 ALICILAR HESABI

 

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Kredili ( Veresiye ) Mal Satışı  Kaydı

 

5.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

   900

 

 

TOPLAM

5.900

5.900

 

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

 

5.900

 

 

 

5.900

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi 01.10.2… Tarihinde Daha Önce Kredili ( Veresiye ) Sattığı Malın 5.900 TL'sını Alıcısından Tahsil Etmiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

 120 ALICILAR HESABI

         

 

 Kredili Satılan Malın Tahsili Kaydı

 

5.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.900

 

 

 

TOPLAM

5.900

5.900

 

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

 

5.900

 

 

5.900

 

5.900

5.900

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi 01.01.2… Tarihinde  3.000 TL ( KDV Hariç ) Satılan Ticari Malların İstenilen Nitelikte Olmadıkları İçin Alıcısı Tarafından İade Edilmiştir.

 

Not : ( Kafkasya Limited Şirketi Aralıklı Envanter Yöntemini Kullanmaktadır. )

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 610 SATIŞTAN İADELER HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

 120 ALICILAR HESABI

       

 

 Satılan Malın İade Kaydı

 

3.000

  540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.540

 

 

 

TOPLAM

3.540

3.540

 

 

BORÇ

120 ALICILAR HESABI

ALACAK

 

5.900

 

 

3.540

 

5.900

3.540

 

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketi 31.12.2… Bilanço Günü Yurtdışı Müşteriler Hesabında 500 TL Olumlu Kur Farkı Oluşmuştur.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 ALICILARHESABI

 120.02 Yurtdışı Alıcılar

 

 

 646 KAMBİYO KARLARI HESABI

         

 

 Kur Farkı Geliri Kaydı

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

TOPLAM

500

500

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketi 01.05.2… Maliyeti  7.000 TL Olan Bir Mal %18 KDV Hariç, 16.000 TL'ye Kredili ( Veresiye ) Satılmıştır. Malın Müşteriye Ulaştırılması İçin 200 TL %18 KDV'lik Nakliye Ücreti İle 200 TL  %18 KDV'lik Sigorta Primi Nakden Ödenmiştir, Müşteri Mal Bedelini 02.05.2… Tarihinde Peşin Olarak Ödemiştir.

 

Not : ( Kafkasya Limited Şirketi Sürekli Envanter Yöntemini Kullanmaktadır. )

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 ALICILAR HESABI

 

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Kredili ( Veresiye ) Mal Satışı  Kaydı

 

18.880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000

  2.880

 

 

TOPLAM

18.880

18.880

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI

 

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

         

 

 Satılan Malın Maliyeti Kaydı

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000

 

 

 

TOPLAM

7.000

7.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

 Nakliye Gideri : 200 TL

 Sigorta Gideri : 200TL

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

    100 KASA HESABI   

                                     100.01 TL Kasası

 Nakliye ve Sigorta Giderleri Kaydı

 

400

  

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

 

 

TOPLAM

480

480

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

5c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

 120 ALICILAR HESABI

         

 

 Kredili Satılan Malın Tahsili Kaydı

 

18.880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.880

 

 

 

TOPLAM

18.880

18.880

 

 

yeni 121 Alacak Senetleri Hesabı Açıklaması Muhasebebeleştirilmesi

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz