131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi : Alacağın doğması halinde aktif karakterli bir hesap olan 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabına borç kaydı yapılır. Alacağın nakden veya bir hesap karşılığından tahsil edilmesi durumunda hesap alacaklandırılır.

 

Süresi bir yılı aşan uzun vadeli alacaklar ise 231 Ortaklardan alacaklar Hesabında takip edilir.

 

BORÇ

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi Ortak ( A)'ya 60.000 TL para vermiştir. Ortak ( B) 40.000 TL Özel ihtiyaçları için işletmeden borç almıştır. Ortak ( A ) işletmeden aldığı parayı 65.000 TL faizi birlikte Ödemiştir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 

 131.01 Ortak ( A )

 

 

100 KASA HESABI

100.01 TL Kasası

 

 Ortak ( A ) Ödenen Paranın Kaydı

 

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000

 

 

 

TOPLAM

60.000

60.000

 

BORÇ

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 60.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 

 131.01 Ortak ( B )

 

 

100 KASA HESABI

100.01 TL Kasası

 

 Ortak ( A ) Ödenen Paranın Kaydı

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

 

 

 

TOPLAM

40.000

40.000

 

 

BORÇ

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

60.000   Ortak ( A )

40.000   Ortak ( B )

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

100.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

100.01 TL Kasası

 

 

  131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

                            642 FAİZ GELİRLERİ HESABI         

 

 Ortak  ( A ) Borç Ödeme  Kaydı

 

65.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.000

   5.000

 

 

TOPLAM

65.000

65.000

 

 

BORÇ

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

60.000   Ortak ( A )

40.000   Ortak ( B )

 

 

 

 

60.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

40.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

yeni 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı Açıklaması Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz