158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı, Bu Hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

 

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının İşleyişi : Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde bu hesaba alacak kaydedilir, 654 Karşılık Giderleri Hesabı da borç olarak kaydedilir. Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karşılaştırılarak daha önce ayrılan karşılık 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

 

BORÇ

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Örnek Uygulama  1 : Kafkasya Limited Şirketi 44.000 TL'lik değeri düşen ticari mallar için aynı tutarda karşılık ayırmıştır. 

 

 

Değeri Düşen Ticari Mallar:

 

1) 44.0000 TL Satılmıştır.

 

2) 30.000 TL Satılmıştır.

 

3) 50.000 TL Satılmıştır.

 

4) Satılmadığından Kayıtlardan Silinmiştir.

 

 

DEĞERİ DÜŞEN STOKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

 

 

 

  158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

                           

 

Değeri Düşen Mallara Karşılık Ayrılması Kaydı

 

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

  

 

 

TOPLAM

44.000

44.000

 

Yukarıdaki örnekteki değeri düşen ticari malların satışı ve kayıttan silinmesine ilişkin günlük defter kayıtları Aralıklı Envanter Yöntemi ve Sürekli Envanter Yöntemilerine Göre Yapılacaktır.

 

 

ARALIK ENVANTER YÖNTEMİNE GÖRE :

 

Değeri Düşen Stokların 44.000 TL Satılması :

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

51.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

 7.920

 

 

TOPLAM

51.920

51.920

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

 

 

 

  158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

                           

 

Değeri Düşen Mallara Karşılık Ayrılması Kaydı

 

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

  

 

 

TOPLAM

44.000

44.000

 

 

Değeri Düşen Stokların 30.000 TL Satılması :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

35.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000

 5.400

 

 

TOPLAM

35.400

35.400

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

 

 

 

  158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

                           

 

Değeri Düşen Mallara Karşılık Ayrılması Kaydı

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000

  

 

 

TOPLAM

30.000

30.000

 

 

Değeri Düşen Malın 50.000 TL Satılması : 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

59.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000

  9.000

 

 

TOPLAM

59.000

59.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

  644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

                           

 

Değeri Düşen Mallara Karşılık İptal Kaydı

 

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

  

 

 

TOPLAM

44.000

44.000

 

 

Satılamayan Değeri Düşen Stokların Kayıtlardan Çıkarılması :

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

153 TİCARİ MALLAR HESABI

                     

 

 Değeri Düşen Malın Kayıtlardan Çıkarılması Kaydı

 

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

 

 

 

TOPLAM

44.000

44.000

 

NOT : Aralıklı Envanter yönteminde, dönem boyunca satılan ticari malların maliyet devri toplam olarak yıl sonunda stok değer düşüklüğü karşılığı hesabının değerlemesi sırasında esas alınır.

 

 

 

SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNE GÖRE :

 

 

Değeri Düşen Stokların 44.000 TL Satılması :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

51.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

 7.920

 

 

TOPLAM

51.920

51.920

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI

 

 

               153 TİCARİ MALLARHESABI

         644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

 

  Değeri Düşen Malların Karşılık İptal Kaydı

 

44.000

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

44.000

 

 

TOPLAM

88.000

88.000

 

 

Değeri Düşen Stokların 30.000 TL Satılması :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

35.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000

  5.400

 

 

TOPLAM

35.400

35.400

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI

 

 

               153 TİCARİ MALLARHESABI

         644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

 

  Değeri Düşen Malların Karşılık İptal Kaydı

 

44.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

30.000

 

 

TOPLAM

74.000

74.000

 

 

Değeri Düşen Stokların 50.000 TL Satılması :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

59.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000

  9.000

 

 

TOPLAM

59.000

59.000

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI

 

 

               153 TİCARİ MALLARHESABI

         644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

 

  Değeri Düşen Malların Karşılık İptal Kaydı

 

44.000

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

44.000

 

 

TOPLAM

88.000

88.000

 

 

 

Satılamayan Değeri Düşen Stokların Kayıtlardan Çıkarılması :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

153 TİCARİ MALLAR HESABI

                     

 

 Değeri Düşen Malın Kayıtlardan Çıkarılması Kaydı

 

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

 

 

 

TOPLAM

44.000

44.000

 

 

 

 

yeni 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Açıklaması Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz