180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı, Peşin Olarak ödenen ancak gelecek aylara ait giderlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımlarının izlenmesi amacıyla kullanılan hesaptır.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı İşleyişi : İzleyen aylarla ilgili olarak bir gider yapıldığında bu hesaba borç yazılır. Daha önce giderlere alınan bir harcamanın gelecek aylara ait olduğu belirlendiğinde söz konusu gider, ilgili olduğu ayın giderlerine aktarılmak üzere, kaydedildiği hesaptan bu hesaba aktarılır.

 

BORÇ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Gelecek hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderlerden bir yıl içinde olan 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında, bir yılı aşanlar 280 Gelecek Yıllara ait Giderler Hesabında takip edilir. Bu hesapların alt hesapları ortaya çıkan gider türlerinden oluşur.

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 02.09.2019'da binasını aylık 10.000 TL'ndan iki yıllık sigorta bedeli olan 240.000 TL'nı peşin ödeyerek sigortalmıştır.

 

Hesap dönemi kavramı ile yapacağımız kayıt işlemleri sırasında işletmenin ödediği iki yıllık tutar olan 240.000 TL sigorta tutarının 2019 yılına ait olan kısmını 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabında, ikinci yıla ait yani, 2020 yılına ait olan kısmı 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, 2021 yılına ait olan kısım ise, 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına kaydedilmesi gerekir. İşletmenin sigorta giderlerinin yıllar itibari ile durumu aşağıdaki gibidir.

 

 

CARİ DÖNEM ( 2019 )

İZLEYEN YIL ( 2020 )

SONRAKİ YIL ( 2021 )

4 Aylık Kısım

12 Aylık ( Tamamı )

8 Aylık ( Tamamı )

770 Genel Yönetim Giderleri

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

 

                                    100 KASA HESABI

                                   100.01 TL Kasası

 

 İki Yıllık Sigorta Bedelinin Peşin Ödenmesi Kaydı

 

40.000

          120.000

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240.000

 

 

 

TOPLAM

240.000

240.000

 

 

 

( 01.01.2020 – 31.12.2020 )Tarihleri arasında Yapılacak 12 Aylık Yevmiye Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

2019 Ocak Ayı Sigorta Giderinin Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

  

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

2019 Şubat Ayı Sigorta Giderinin Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

  

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

Yukarıdaki sadece 2 aylık sigorta Giderinin Muhasebeleştirimesi gösterilmiştir diğer aylarda (3 ay ile 12 aylarda) bu şekilde Kayıt Yapılacaktır.

 

31.12.2020 Dönem Sonunda Yapılması Gereken Kayıt :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

 

 

 

  280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

 2021 Sigorta Giderinin İlgili Hesaba Devri Kaydı

 

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000

  

 

 

TOPLAM

80.000

80.000

 

 

31.12.2020 Dönem Sonunda Defteri Kebir :

 

 

BORÇ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

 120.000

   80.000

 

 

 

 

120.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 80.000

ALACAK BAKİYE

 

 

31.12.2020 Dönem Sonunda Defteri Kebir :

 

 

BORÇ

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

80.000

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

NOT : Yukarıda yapılan işlem farklı bir şekilde de kayıt altına almak mümkündür. Bu farklı Kayıt Şekli Aşağıdaki Örnekte Açıklanmıştır.

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi 01.09.2019 yılında bınasını aylık 1.000 TL'ndan 1 yıllık sigorta bedeli olan 12.000 TL'nı peşin ödeyerek sigortalamıştır.

 

Aylık Sigorta Bedeli : 12.000 TL / 12 = 1.000 TL 

 

2019 yılı için 4.000 TL Sigorta bedeli

 

2020 yılı için 8.000 TL Sigorta bedeli 

 

 

CARİ DÖNEM ( 2019 )

İZLEYEN YIL ( 2020 )

4 Aylık Kısım

8 Aylık Kısım

4.000 TL

8.000 TL

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

 

 

                                    100 KASA HESABI

                                   100.01 TL Kasası

 

 Bir Yıllık Sigorta Bedelinin Peşin Ödenmesi Kaydı

 

4.000

             8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000

 

 

 

TOPLAM

12.000

12.000

 

 

BORÇ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

4.000

1 Nolu Yevmiye Kaydından Gelen Tutar

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

4.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

BORÇ

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

8.000

1 Nolu Yevmiye Kaydından Gelen Tutar

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

8.000

ALACAK BAKİYE

 –

 

 

 

 

 ( 01.09.2019 Döneminde Yapılan Kayıt ) :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

Aylık ( Eylül )Sigorta Giderinin Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

 

 ( 01.10.2019 Döneminde Yapılan Kayıt ) :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

Aylık ( Ekim ) Sigorta Giderinin Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 ( 01.11.2019 Döneminde Yapılan Kayıt ) :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

Aylık ( Kasım ) Sigorta Giderinin Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

 

 ( 01.12.2019 Döneminde Yapılan Kayıt ) :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

Aylık ( Aralık ) Sigorta Giderinin Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

BORÇ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

4.000

1 Nolu Yevmiye Kaydından Gelen Tutar

 

 

 

 

4.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

31.12.2019 Dönem Sonunda Yapılması Gereken Kayıt :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

 

 

 

  280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

 2020 Sigorta Giderinin İlgili Hesaba Devri Kaydı

 

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000

  

 

 

TOPLAM

8.000

8.000

 

 

 

BORÇ

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

8.000

1 Nolu Yevmiye Kaydından Gelen Tutar

 

 

 

 

8.000

31.12.2019 Yılında Yapılan Kayıt

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 –

 

 

 

BORÇ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

8.000

 

 

 

 

 

31.12.2019 Yılında Yapılan Kayıt

 

 

 

BORÇ BAKİYE

8.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

2020 DÖNEMİNDE YAPILACAK YEVMİYE KAYITLARI 

 

 

( 01.01.2020 – 01.08.2020 Tarihleri Arasında Aşağıdaki Kayıtlar Aylık Olarak Yapılacaktır )

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

   180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

                           

 

Aylık ( Aralık ) Sigorta Giderinin Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

 

BORÇ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

ALACAK

 

 

8.000

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

7.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

PEŞİN ÖDENEN GİDERLERİNİN KULLANILMADIĞI ANLAŞILDIĞINDA YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 01.01.2020 yılında 2.000 TL ödeyerek satın aldığı kırtasiye gideri bir gider hesabında kayıt altına alınmıştır. Envanter günü ( Dönem Sonu 31.12.2020 ) yapılan sayımda alınan kırtasiye malzemesinin 500 TL kısmının Kullanılmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

   100 KASA HESABI

                           

 

Kırtasiye Malzemesi Alınması Kaydı

 

2.000

   360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.360

  

 

 

TOPLAM

2.360

2.360

 

 

Dönem içinde alınan kırtasiye malzemesi ilgili gider hesabına kaydedilince bu gider hesabı artacağından hesap kaydın borç tarafında yer alır. Alınan kırtasiye bedeli ve KDV tutarı kasadan ödendiği için hesap azalacak, bu azalış aktif karakterli hesabı borçlu konuma getirecektir. Bu işlemle ilgili olarak kullanılmayan kısmı isabet eden tutarın 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında yer alması gerekeceğinden 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabından çıkartılır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

 

 

 

770 GENEL YÖNETİN GİDERLERİ HESABI

                           

 

Kalan Kırtasiye Malzemesinin İlgili Hesaba Kaydı

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

  

 

 

TOPLAM

500

500

 

Yukarıdaki kayıt ile 2020 döneminde tüketilen kırtasiye malzemesinin tutarı 1.500 TL olurken 31.12.2020 tarihinin kapanış bilançosunda 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında gözükecek olan 500 TL 2021 yılına ait peşin ödenen bir giderin olduğunu anlatacaktır.

 

 

 

 

yeni 181 Gelir Tahakkukları Hesabı Muhasebeleştirilmesi

 

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz