181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 Gelir Tahakkukları Hesabı181 Gelir Tahakkukları Hesabı, Bilanço tarihi itibariyle ortaya çıkmış, ancak istenebilir duruma gelmemiş gelirlerin, gelir hesaplarına alınmasında kullanılan hesaptır.

 

181 Gelir Tahakkukları Hesabı İşleyişi : Dönem sonlarında o döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. İzleyen dönemde, gelirin tahsil edilmesi durumunda alacak kaydedilerek kapatılır.

 

Cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilememiş gelirlerden süreleri bir yılı aşanlar 281 Gelir Tahakkukları Hesabında, Süresi bir yıl içinde olanlar ise 181 Gelir Tahakkukları Hesabında takip edilirler. Bu hesapların al hesapları elde edilen gelirlerin türlerine göre çeşitlendirilebilir.

 

 

BORÇ

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi Aralık ayına ait 300 TL'lik kira gelirini ocak ayında tahsil edecektir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

 

 

 

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

                           

 

Aralık Ayı Kira Geliri Kaydı

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

  

 

 

TOPLAM

300

300

 

 

İzleyen Dönemde Yapılacak Yevmiye Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

                           

 

Aralık Ayı Kira Gelirinin Tahsilat Kaydı

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

  

 

 

TOPLAM

300

300

 

 

 

Örnek Uygulama 2 :   Kafkasya Limited Şirketi 5.000 TL'na 01.01.2019 tarihinde %12 yıllık faizli ve iki aylık faiz dönemli devlet tahvili satın almıştır. Alınan tahvilin faizi ile ilgili yıl sonu kaydı aşağıda verilmiştir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

 

 

 

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

                           

 

Faiz Geliri Kaydı

 

493,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,15

  

 

 

TOPLAM

493,15

493,15

 

 

 

Tahsil Edildiğinde Yapılacak Yevmiye Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

                           

 

Faiz Gelirinin Tahsilat Kaydı

 

493,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,15

  

 

 

TOPLAM

493,15

493,15

 

 

 

181 Gelir Tahakkukları Hesabının Kar payı Temettü Gelirinde Kullanılması :

 

Bir ortalık belgesi olması nedeni ile hisse senedini elinde bulunduran kişi, o şirketin ortağıdır. Şirketin faaliyetlerine bağlı olarak hisse senetlerinden elde edilen gelir iki türlüdür.

 

1. Hisse Senedinin satışlarından dolayı elde edilen kazançlar. Bu Konu hisse senetlerinin dönem içi işlemlerinde incelenmiştir.

2. Yıl sonunda şirket karından alınan kar payı veya temettü.

Şirketin karlı olması durumda bu temettü yıl sonunda hemen ödenmeyebilir. ama şirketin hissedarı olanlara bildirilir. Bunun sonucunda bu kar payının tahakkuku yapılmalıdır. Ödeme işlemi gerçekleştiğinde tahakkuk hesabı kapatılarak kasa hesabına giriş yapılır. Aşaığıda bu işlemlerle ilgili yevmiye kayıtları rakamsız olarak verilmiştir.

 

Kar Payının Tahakkukunda :

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

  

 

 

  640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ HESABI

 

 

 Kar Payı Gelirlerinin Tahakkuk Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Kar Payları Tahsil Edildiğinde Yapılacak Yevmiye Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 

 

 

 Kar Payı Gelirlerinin Tahsil Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz