199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı, Diğer Dönen Varlıklar grubundaki hesaplara alınan varlıkların  değer azalmaları için ayrılan karşıkların izlendiği hesaptır.

 

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı İşleyişi : Ayrılan Karşılıklar Bu hesabın Alacağına, Kesinleşen zarar mahsup edilen karşılıklarla, gereksiz hale geldiği için iptal edilen karşılıklar bu hesabın Borcuna Kayıt Edilir.

 

BORÇ

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Örnek : Kafkasya Limited Şirketi personeline 9.000 TL Avans vermiştir. Daha sonra ihtilafa düşülmüş ve personel mahkemeye verilmiştir. İşletme bu alacağın tamamı için karşılık ayırmıştır. Mahkeme Sonuçlanmış. Alacakla beraber 1.000 TL faiz tahsil edilmiştir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI

 

 

 

                        100 KASA HESABI

          

                     

Personele Avans Verilmesi Kaydı

 

9.000

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

  

 

 

TOPLAM

9.000

9.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

 

 

 

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI

                              

 

 Personelden Alacağa Karşılık Ayrılması Kaydı

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

   

 

 

TOPLAM

9.000

9.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI

 

 

             196 PERSONEL AVANSLARI HESABI

             642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

             644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

Personele Avansının Tahsil Edilmesi Kaydı

 

10.000

  9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.000

1.000

9.000

 

TOPLAM

19.000

19.000

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz