240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı : İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı İşleyişi : Bir Şirketinin %10'u kadar kısmına isabet eden hisse senetlerinden ortak olmak amacıyla alınırsa bu hesabın Borcunda izlenir. Satıldığında veya elden çıkarılmak istendiğinde hesap Alacaklandırılır.

 

Bir Şirketin Hisse oranına %10'a kadar                  : 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

Bir Şirketin Hisse oranına %10'dan %50'e Kadar  : 242 İştirakler Hesabı

Bir Şirketin Hisse oranına %50 ve Daha Fazlası     : 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı Kullanılır.

 

 

BORÇ

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı Örnekleri 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2… Tarihinde sermaye payını %10'a çıkarmak üzere bir AŞ'nin hisse senetlerinden 5.000 TL'lik almış tutarı peşin ödemiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI

  

 

 

100 KASA HESABI

        

 

Hisse Senedi Alımı Kaydı

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

  

 

 

TOPLAM

 5.000

 5.000

 

 

BORÇ

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI

ALACAK

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

5.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz