272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı, işletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak, yer altı işletmesinde, yer altındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla yer üstü arasındaki genel yapının tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek gerek insanlara, gerekse araçların gidip gelme ve havalandırma ve cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey yatay eğimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle, petrol işletmelerinde kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme ve benzeri giderlerdir.

 

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı İşleyişi : Yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme ve benzeri giderler Bu hesabın Borcuna Kaydedilir.

 

 

BORÇ

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Örnek :

 

 

 

Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi petrol arama faaliyetleri olumlu sonuç vermiş, bunun için kuyu açma derinleştirme giderleri 50.000 TL, 9.000 TL KDV ile peşin ödenmiştir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

 271.01 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

          100 KASA HESABI

         100.01 TL Kasası

 

 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Kaydı

 

50.000

 

  9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.000

 

 

 

TOPLAM

59.000

59.000

 

 

 

BORÇ

271 ARAMA GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

50.000

ALACAK BAKİYE

 

Etiketler:

Cevap Yaz