305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı

305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı, Tedavüldeki finansman bonoları ve banka garantili bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye araçları karşılığında sağlanan fonların izlendiği hesaptır. Bu hesapta finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi bono ve senetler yer alır.

 

305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı İşleyişi : Kısa vadeli nitelik taşıyan menkul kıymetler ihraç edildiğinde nominal bedelleri üzerinden Hesaba Alacak Kaydedilirken, Ödenmeleri halinde Hesaba Borç Kaydedilirler.

 

 

BORÇ

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı Örnek :

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 3 ay vadeli %24 faizli 100.000 TL'lik nominal değerli finansman bonoları Nominal değer üzerinden satılmıştır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102 BANKALAR HESABI  

 102.01 Ziraat Bankası

 

 

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENERLER HESABI

                            

 

Finansman Bonoların Banka Aracılığı İle Satış Kaydı

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

TOPLAM

100.000

100.000

 

 

BORÇ

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

100.000

 

 

İhraç edilmiş bono ve senetler itibari değer ile değerlenir. Yabancı para üzerinden ihraç edilen bono ve senetlerin itibari değerlerinin TL karşılıkları, değerleme kuru ile bilanço günü değerine getirilir.

 

İhraç edilen bono ve senetlerin vadesi ertesi dönemde doluyorsa dönem sonunda faiz tahakkuk işlemi yapılır. İhraç farklı olarak satılan bono ve senetlerin 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabında bekletilen ihraç farklarından gidere dönüşen kısmı, finansman giderlerine aktarılarak yok edilir.

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi'nin Dönem sonunda yapması gereken kayıt işlemi aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

 

 

 

 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

       

                      100.000 * 61 * 60 / 36.500 : 10.027

 Broç Senedinin Dönem Sonu Faiz Tahakkuk Kaydı

 

10.027

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.027

 

 

 

TOPLAM

10.027

10.027

 

 

 

Ertesi yıl Vade Sonunda Yapılacak Ödeme Sırasındaki Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HESABI

 381 GİDER TAHAKKULARI HESABI

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

 

 102 BANKALAR HESABI

       

100.000 * 31 * 60 / 36.500 : 5.096

 Çıkarılmış Senet ve Bonların Ödeme Kaydı

 

100.000

               10.027

  5.096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.123

 

 

 

TOPLAM

115.123

115.123

 

 

 

BORÇ

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HESABI

ALACAK

 

 

100.000

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

Etiketler:

Cevap Yaz