321 Borç Senetleri Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı321 Borç Senetleri Hesabı, İşletmenin ticari faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından doğan, senede bağlanmış borçların izlendiği hesaptır.

 

321 Borç Senetleri Hesabı İşleyişi : Senedin imzalanması veya işletme üzerine düzenlenmiş poliçenin kabulü ile hesap Alacaklandırılır, ödenmesi halinde Borçlanır. Satıcılar hesabında olduğu gibi borç senetleri hesabında da dikkat edilmesi gereken konu, satın alınan mal ve hizmetin işletmenin ana faaliyet konusu ile ilgisi olup olmadığıdır.

 

Ana faaliyet konusu dışındaki alımlar için imzalanan senetler bu hesapta değil 336 Nolu Hesapta izlenir.

 

 

BORÇ

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Borç Senetleri Hesabı Senedin Düzenlenmesi :

 

 

321 Borç Senetleri Örnekleri Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 20.000 TL, 3.600 TL KDV'lik malı satın almış ve 5/10, n 30 koşuluna sahip bir borç senedi imzalamıştır.

 

( 5/10, n 30 : Senedin vadesi 30 gün, eğer işletme 10 gün içinde ödeme yaparsa %5 iskomto Uygulanacaktır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

 153.02 Mal Alışları

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

       

 

 Borç Senedi Karşılığı Mal Alışı Kaydı

 

20.000

 

3.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.600

 

 

 

TOPLAM

23.600

23.600

 

 

 

BORÇ

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

23.600

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

23.600

 

 

 

321 Borç Senetleri Örnekleri Uygulama 2 : Yukarıdaki alımla ilgili olarak imzalanan borç senedinin nakit iskotusundan yararlanılmak üzere 7. günün sonunda 22.420 TL olarak ödenmiştir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

 

 

  

100 KASA HESABI

                153 TİCARİ MALLAR HESABI

                   391 HESAPLNAN KDV HESABI

 Borç Senedinin Ödenmesi Kaydı

 

23.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.420

   1.000

     180

TOPLAM

 23.600

23.600

 

 

 

BORÇ

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

ALACAK

 

 

23.600

 

 

 

 

 

23.600

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Borç Senedinin Yenilenmesi :

 

 

 

321 Borç Senetleri Örnekleri Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi vadesi gelen 1.550 TL'lik senedin nakit durumunun elverişsiz olması nedeniyle vadesinde ödenmesinin imkansız olduğu anlaşıldığından senedin alacaklısı ile, vadesi dolan senedin daha ileri vadeli 1.600 TL nominal değerli senetle değiştirilmesi konusunda anlaşılmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

 

 

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

       

 

 Broç Senedinin Yenilenmesi Kaydı

 

1.550

     50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600

 

 

 

TOPLAM

1.600

1.600

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz