322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı, Senetli ticari borçların değerinin bilanço günündeki değerine indirilmesinde kullanılan hesaptır.

 

322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi : Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç Kaydı Yapılırken , 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak gelir kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır.

 

 

 

BORÇ

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Borç Senetleri Reeskontu Örnek Uyglama 1 : Kafkasya Limited Şirketi dönem sonunda yapılan envanter işlemleri sırasında, kayıtlı değeri 4.500 TL olan senetli bir borcun tasarruf değerinin 4.300 TL olduğu belirlenmiştir.

 

Dönem Sonunda ( 31.12.2… ) Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

 

 

 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

              

 

 Reeskont Hesaplama Muhasebe Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

BORÇ

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

200

ALACAK BAKİYE

 

 

Dönem Başı ( 01.01.2… ) Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI

 

 

 

322 BORÇ SENELETLERİ REESKONTU HESABI

              

 

 Reeskont İptal Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

 

BORÇ

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

200

 

 

 

 

 

200

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz