337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı, Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

 

337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı İşleyişi : Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına Alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına Borç 337 Nolu hesaba Alacak Verilerek Kapatılır.

 

 

 

BORÇ

337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 2019 yılının dönem sonunda ( 31.12.2019 ) ticari olmayan bir nedenle 5.000 TL tutarında senet almıştır. Senedin vadesi 10.02.2020 tarihli ve faiz oranı yıllık % 20’dir.

 

Faiz tutarı = A.n.t / 100 * 365

 

Faiz tutarı = (5.000 x 20  * 41 ) / 36500

 

Faiz tutarı = 112,33 ( Ocak Ayından 31 Gün, Şubat Ayından 10 Gün : 41 Gün )

 

 

 

31.12.2019 Dönem Sonunda :

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

 

 

 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

                      

 

 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Kaydı

 

112,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,33

   

 

 

TOPLAM

112,33

112,33

 

 

 

BORÇ

337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

112,33

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

112,33

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI

 

 

 

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI

                      

 

 Diğer Borç Senetleri Reeskont Gideri Kaydı

 

112,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112,33

   

 

 

TOPLAM

112,33

112,33

 

 

 

 

BORÇ

337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

112,33

 

 

 

 

 

112,33

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz