361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı, İşletmenin, ödediği ücretlerden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesmekle yükümlü bulunduğu, sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

 

 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı İşleyişi : Kesintiler yapıldıkça bu hesap  alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar 438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına aktarılır.

 

 

 

BORÇ

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Örnek :

 

 

 

Ücret Tahakkuk Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 136 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

 

 

    360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR HESABI

                 361 ÖD. SOSYAL GÜVEN. KESİNTİ. HESABI

                 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI

 

Ücret Tahakkuk Kaydı

     200

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.560

3.700

            6.940

 

TOPLAM

12.200

12.200

 

 

 

BORÇ

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

3.700

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

3.700

 

 

 

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödeme Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

 

 

 

100 KASA HESABI

        

 

SGK Tahakkuk Ödeme Kaydı

 

3.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.700

  

 

 

TOPLAM

3.700

3.700

 

 

 

BORÇ

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

ALACAK

 

 

3.700

 

 

 

 

 

3.700

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

Etiketler:

Cevap Yaz