372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı, İş Kanununa göre, işletme çalışanlarının emeklilik, hastalık, askerlik gibi nedenlerden dolayı işten ayrılmaları halinde veya işveren tarafından işten çıkartılmaları durumunda bu personellere ödenmek üzere ayrılan kıdem tazminatlarının izlendiği hesaptır.

 

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı İşleyişi : Hesaplanan Kıdem tazminatı karşılığı, işçinin görevli olduğu fonksiyona göre ( Pazarlama bölümünde çalışıyorsa pazarlama giderlerine, yönetim bölümünde çalışıyorsa yönetim giderlerine ) gider yazılırken Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına Alacak kaydedilir.

Ayrılan işçinin hak ettiği tazminat bu karşılıktan ödenir. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabından yukarıda yapılan tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

 

 

 

BORÇ

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

İşletme yıl sonunda çalışan personeli için kıdemlerini dikkate alarak, işten ayrılmaları halinde o gün için ödenmesi gerekecek kıdem tazminatı tutarlarını hesaplayarak 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında takip eder. Gelecek hesap döneminde ödeneceği tahmin edilen kısım 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına Aktarılır.

 

 

 

Kıdem Tazminat Karşılığı Hesabı  Örnekleri – Muhasebe Kaydı :

 

 

Kıdem Tazminatı Karşılık Ayrılması :

 

 

Örnek Uygulama : Kafkasya Limited Şirketi ( 31.12.2…) İşletme çalışanları için 6.500 TL Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplanmıştır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI

770.01 Kıdem Tazminatı Giderleri

 

 

  

                        472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması Kaydı

6.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500

  

 

TOPLAM

6.500

6.500

 

Dönem sonunda çalışanlar için ayrılan bu kıdem tazminatı sadece yönetimde çalışanlar içindir. İşletmenin diğer fonksiyonlarında çalışanlar için de kıdem tazminatı ayrılacaksa o fonksiyona ait ilgili 7'li hesap kullanılabilir. Örneğin, üretimde çalışanlar için eğer Direkt işçi iseler 720 Nolu Hesap veya 730 Nolu Hesap, pazarlama departmanında çalışanlar ise 760 Nolu Hesabı yukarıdaki kaydın borçlu tarafında yer alabilirler.

 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları vergi Kanunlarımıza göre Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olduğundan aynı anda takibi açısından nazım hesaplarla ilgili kaydın da yapılması gerekmektedir.

 

 

 

Kıdem Tazminatı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI

 

 

 

951 KKE GİDERLER KARŞILIĞI HESABI

                            

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı Kaydı

 

6.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.500

 

 

 

TOPLAM

6.500

6.500

 

 

Vergi mevzuatında kıdem tazminatının ancak fiilen ödendiği dönemde gider yazılmasının kabul edilmesi nedeniyle karşılık yolu ile gider yazılan tutar ile fiilen ödenen tutar arasındaki fark Kanunen Kabul Edilmeyen Giderdir.

 

Dönem sonlarında bir sonraki hesap dönemi içerisinde işten çıkarılacak çalışan varsa, bu çalışanın kıdem tazminatı ödeneceğinden ilgili tutar uzun vadeli hesaptan çıkartılıp kısa vadeli hesaba aktarılır. Ödemenin yapılacağı zaman 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı kapatılır.

 

 

Kıdem Tazminatının Ödemesinin Muhasebe Kaydı :

 

 

 

Örnek Uygulama : Kafkasya Limited Şirketi 01.01.2019 tarihinde yönetim departmanından 1 kişi için 2.500 TL'lik Brüt Kıdem Tazminatı ve buna bağlı olarak Damga vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ödemesi ise 01.02.2019 tarihinde işçiye peşin ödenmiştir. (  Damga Vergisi Oranı %10 Varsayılarak Yapılmıştır. )

 

 

Öncelikle fiili ödeme gerçekleşeceği ve karşılığın vadesinin 1 yıldan kısa süreye dönüşeceği için kayıtlar sırasıyla aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

  

                        372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 Kıdem Tazminatı Karşılığının Kısa Vadeli Hesaba Kaydı

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500

  

 

TOPLAM

2.500

2.500

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

  

                        372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 Kıdem Tazminatı Karşılığının Kısa Vadeli Hesaba Kaydı

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500

  

 

TOPLAM

2.500

2.500

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

       335 PERSONLE BORÇLAR HESABI  

                      360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

 

 Kıdem Tazminatı Hesaplanması Tahakkuk  Kaydı

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.250

    250

  

 

TOPLAM

2.500

2.500

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335 PERSONLE BORÇLAR HESABI

 

 

 

  

                       100 KASA HESABI

 

 Kıdem Tazminatı Ödenmesi Kaydı

2.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.250

  

 

TOPLAM

2.250

2.250

 

 

 

 İşletmenin zaman içerisinde kıdem tazminatı yükü azalabilir. Örneğin geçmiş dönemlerde kıdem tazminatları için karşılık ayırdığımız bir çalışanın iş sözleşmesi kıdem tazminatı konusuna girmeden fesih olabilir. Ya da tüm departman için daha önce karşılık ayırdığınız tutar iptal olabilir.  Bu durumda işletmenin ön gördüğü kıdem tazminatı yükü azalacaktır.

 

 

Örnek Uygulama : Kafkasya Limited Şirketinde, 31.10.2019  tarihinde Yönetim  bölümünde çalışan Çok sayıda personel Kıdem Tazminatı almayı gerektirmeyecek bir biçimde iş akitleri fesih edilmiştir ( Kendileri İstifa Etmişlerdir ). Bu kişilerle ilgili ayrılmış olan Kıdem Tazminatı karşılık tutarı 4.000 TL'dir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

 

 

 

  

       679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

 

 İptal Edilen Kıdem Tazminatının Karşılıklarının Kaydı

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000

  

 

TOPLAM

4.000

4.000

 

 

 

 

Kidem Tazminatı Hesaplama Muhasebe Kayıtları Muhtasar Beyanname Gösterilmesi

 

 

İhbar Tazminatı Hesaplama Muhasebe Kayıtları Muhtasar Beyannamede Gösterilmesi

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz