379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı

379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı, 37 Borç ve Gider Karşılıkları grubu dışında kalan borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesaba alınan karşılık, bir aktif değerle doğrudan ilgili olmadığı için bilançonun pasifinde yer alır.

 

379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı İşleyişi : Bu Hesap, karşılığın ayrılmasında alacaklanır, karşılığına ilişkin borcun kesinleşip ödenmesinde Borçlanır. Ayıca, karşılığın gereksiz hale gelmesi üzerine iptali nedeniyle de hesaba Borç kaydı yapılır.

 

 

 

BORÇ

379 DİĞER GİDER VE BORÇ KARŞILIKLARI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi aleyhine açılan 15.000 TL'lik bir tazminat davasının gelecek yıl içinde sonuçlanabileceği düşünüldüğünden 10.000 TL Karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI

 

 

  

            379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI

 

 Karşılık Ayrılması Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

  

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

 

BORÇ

379 DİĞER GİDER VE BORÇ KARŞILIKLARI HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

10.000

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 KKE GİDERLER BORÇLU HESABI

 

 

  

            951 KKE GİDERLER ALACAKLI HESABI

 

 KKE Giderlere Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

  

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

 

Takip Eden Yıl Dava sonuçlanmış ve 8.000 TL Tazminat Ödenmiştir.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI

 

 

               100 KASA HESABI  

            671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

 

 Tazminat Ödeme Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000

2.000

  

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

BORÇ

379 DİĞER GİDER VE BORÇ KARŞILIKLARI HESABI

ALACAK

 

 

10.000

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

951 KKE GİDERLER ALACAKLI HESABI

 

 

  

            950 KKE GİDERLER BORÇLU HESABI

 

 KKE Giderlerin Kapatılması Kaydı

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

  

 

TOPLAM

2.000

2.000

 

 

 

 

Takip Eden Yıl Dava Sonuçlanmış ve 13.000 TL Tazminat Ödenseydi :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI

 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI

 

             

            100 KASA HESABI

 

 Tazminat Ödeme Kaydı

 

10.000

    3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.000

  

 

TOPLAM

13.000

13.000

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 KKE GİDERLER BORÇLU HESABI

 

 

  

            951 KKE GİDERLER BORÇLU HESABI

 

 KKE Giderlerin Kapatılması Kaydı

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

  

 

TOPLAM

3.000

3.000

 

Etiketler:

Cevap Yaz