380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı, Gelecek hesap dönemine ait olup da peşin tahsil edilen gelirlerden süreleri bir yıl içinde olanlar 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında takip edilirken süreleri bir yılı aşanlar 480 nolu Hesapta takip edilirler.

 

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı  İşleyişi : Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak tahsil edilen gelirler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba alacak olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen gelirler, ait olduğu dönemde ilgili gelir hesabının alacağına yazılırken bu hesabın borcuna kayıt yapılırlar.

 

 

BORÇ

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Örnekleri :

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi bir deposunu iki yıllığına aylığı 1.000 TL'na kiralıyor. Kira bedelini ve %18 KDV'yi 01.06.2018 tarihinde tahsil ediyor.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

 

 

                  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

                  480 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

           649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

                 391 HESAPLANAN KDV HESABI  

 Kira Gelirinin Kaydı

 

28.320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.000

12.000

 5.000

 4.320

TOPLAM

28.320

28.320

 

 

 

CARİ DÖNEM ( 2018 )

İZLEYEN YIL ( 2019 )

SONRAKİ YIL ( 2020 )

7 Aylık Kısım

12 Aylık ( Tamamı )

5 Aylık ( Tamamı )

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

380 Gelecek Aylara Ait Giderler

480 Gelecek Aylara Ait Giderler

 

 

Bu tabloya göre yapılan kayıt işlemi ile 31.12.2018 tarihinde herhangi bir kaydın yapılmasına gerek yoktur. Çünkü, yapılan kayıt ile 31.12.2018 tarihindeki bilançoda 380 Nolu Hesapta 12.000 TL 480 Nolu hesapta da 5.000 TL gözükecektir. Yani, bilançoya bakıldığında 380 Nolu hesaptaki 12.000 TL'nın anlamı bu işletmenin 2019 yılına ait peşin tahsil edilmiş bir geliri ve ayrıca 2020 yılına aitte ilk beş ayını kapsayan bir gelir elde edildiği 480 Nolu hesaptan da anlaşılacaktır.

 

Bu aşamadan sonra yapılcak ilk düzeltme kaydı 31.12.2019 tarihinde olmalıdır. Bu tarihte hem 2019 yılına ait gelirin ilgili hesaba devri hem de 480 Nolu hesapta gözüken ve 2020 yılının ilk beş ayına iat olan gelirin kısa vadeli 380 Nolu Hesaba devri gerekmektedir.

 

 

31.12.2019 Yılında Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

 

 

 

  649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

                           

 

Kira Gelirinin Dönem Gelirine Kaydı

 

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000

  

 

 

TOPLAM

12.000

12.000

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

 

 

 

  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

                           

 

Kira Gelirinin Uzun Vadeden Kısa Vadeye Devri Kaydı

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

  

 

 

TOPLAM

5.000

5.000

 

 

Yapılan bu kayıt ile 2019 yılının geliri dönem gelirine kaydedilirken 31.12.2019 yılının bilançosunda 380 Nolu hesapta 5.000 TL gözükecektirki buda 2020 yılına ait olan kira gelirini anlatacaktır. Bu örnekte ilgili son kayıt ise, 2020 yılına 380 Nolu hesaptaki tutarın dönemin gelirine ait olan hesaba devri ile gerçekleşecektir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI

 

 

 

  649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

                           

 

Kira Gelirinin Dönem Gelirine Kaydı

 

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000

  

 

 

TOPLAM

12.000

12.000

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz