405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı, Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle, kamu iktisadi teşebbüslerinin uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla tahvil ihraç etmeleri durumunda, çıkarılan tahvil karşılığında alınan borcun izlendiği hesaptır.

 

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı İşleyişi : Çıkarılmış tahviller nominal değerleri üzerinden bu hesaba Alacak yazılır. Bilanço gününden itibareb bir yıl içinde ödenecek anapara geri ödeme taksitli ve faizleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

 

 

BORÇ

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Örnek Uygulama : Kafkasya Limited Şirketi %48 yıllık faiz oranlı, 4 yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere 80.000 TL'lik tahvil çıkarılmıştır. Satışa aracılık eden banka, tahvillerin tamamının 01.04 günü itibariyle satıldığını ve hesaba geçirildiğini bildirmiştir. Faiz ve taksit ödemesi banka aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102 BANKALAR HESABI

 102.01 Ziraat Bankası

 

 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI

 

 

 Tahvil Çıkarılması Kaydı

 

80.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

TOPLAM

80.000

80.000

 

 

 

BORÇ

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

80.000

 

 

 

405 Çıkarılmış Tahviller Dönem Sonu Tahvillerin Kısa Vadeli Tahvillere Devir Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI

 

 

 

   304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI

 

80.000 / 4 Yıl : 20.000 TL

 Yıl Sonunda Taksitin Kısa Vadeli Borçlara Aktarılması Kaydı

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

TOPLAM

20.000

20.000

 

 

 

BORÇ

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI

ALACAK

 

 

20.000

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

60.000

 

 

 

405 Çıkarılmış Tahviller Dönem Sonu Faiz Tahakkuk Ettirilmesi Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

 

 

 

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

     80.000 * 275 * 48 / 36.500 : 28.931,51 TL 

 

 Yıl Sonu Faiz Tahakkuk Ettirilmesi Kaydı

 

28.931,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.931,51

 

 

 

TOPLAM

28.931,51

28.931,51

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz