421 Borç Senetleri Hesabı

421 Borç Senetleri Hesabı421 Borç Senetleri Hesabı :İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlarının izlendiği hesaptır.

421 Borç Senetleri Hesabı İşeyişi : Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak bilanço tarihinde vadeleri bir yılın altına düşen senetli borçlar 321 Borç Senetleri Hesabının alacağına aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.

 

 

 

BORÇ

421 BORÇ SENETLERİ HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

1. Satıcılara 1 Yıldan Uzun Süreli Borç Senedi Verilmesi :

 

 

Örnek Uygulama 1 : 01.01.2… Tarihinde Satıcı Ufuk Anonim Şirketinden 7.000 TL, %18 KDV'li ticari mal alınmış, toplam tutar için 18 Ay sonra ödenmek üzere bono verilmiştir.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

421 BORÇ SENETLERİ HESABI

                              

 

 Veresiye Ticari Mal Alış Kaydı

 

7.000

1.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.260

 

 

 

TOPLAM

8.260

8.260

 

 

 

BORÇ

421 BORÇ SENETLERİ HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

8.260

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

8.260

 

 

 

2.Satıcılara Verilen Borç Senetlerinin Vadesinin 1 Yılın Altına Düşmesi :

 

 

 

Örnek Uygulama 2 : 31.12.2… Tarihinde ( Dönem Sonunda ) senetli borcun vadesinin 1 Yılın altına düşmüştür.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 421 BORÇ SENETLERİ HESABI

 

 

 

321 BORÇ SENETLERİ HESABI

                              

 

 Borç Senedinin 1 Yılın Altına Düşmesi Kaydı

 

8.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.260

 

 

 

TOPLAM

8.260

8.260

 

 

 

 

BORÇ

421 BORÇ SENETLERİ HESABI

ALACAK

 

 

8.260

 

 

 

 

 

8.260

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

3. Vade Sonunda Senetli Borcun Ödenmesi : 

 

 

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi 8.260 TL olan bonoyu Vadesinde Ödemiştir.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 321 BORÇ SENETLERİ HESABI

 

 

 

100 KASA HESABI

                              

 

 Borç Senedinin Ödenmesi Kaydı

 

8.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.260

 

 

 

TOPLAM

8.260

8.260

 

 

 

Kısa ve Uzun Vadeli Senetli Borçlar,

 

1. Mal ve Hizmet alımları karşılığında senet düzenlenmiş ise; 1 yıl içinde ödenecek senetler 321 Borç Senetleri Hesabında izlenir.

 

2. Senet Tutarı 1 yıldan daha uzun sürede ödenecek ise 421 Borç Senetleri Hesabında izlenir.

 

3. Borç senetleri yabancı para üzerinden düzenlenmiş ise, ayrıca kur farkı hesaplamak gerekir.

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz