501 Ödenmemiş Sermaye

501 Ödenmemiş Sermaye501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı : İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmı 501 Hesap da izlenir.

501 Ödenmemiş sermaye, taahhüt edilen esas sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki farkı vermektedir. Bu fark ya aktifleştirilmiş bir hesap olarak aktifte ayrı gösterilir ya da pasifte esas sermayeden bir indirim şeklinde gösterilir. Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Sermayeden bir indirim şeklinde gösterilmesini benimsemiştir. Ödenmemiş Sermaye Hesabı, gerçek bir aktif niteliğinde değildir. Ödenmemiş Sermaye hesabı mukayyet değer ölçüsü ile değerlenir.

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı İşleyişi : Taahhüt Edilen Sermaye 501 Nolu Hesaba Borç, Ödenen tutarlar ise 501 Hesap Alacak Kaydedilir. Bu hesap borç kalanı verir. Bu kalan ortaklarca taahhüt edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmının toplam tutarını gösterir.

 

 

Örnek Uygulama 1 : İki kurucu ortak 400.000 'na bir şirket kurmaya karar vermişlerdir. A şahsı 300.000 , B Şahsıda 100.000 sermaye taahhüdünde bulunmuştur.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI

A Ortak : 300.000

B Ortak : 100.000

 

500 SERMAYE HESABI

        

 

Sermaye Taahhütü Kaydı

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000

  

 

 

TOPLAM

400.000

400.000

 

Bu kayıtlardan sonra ortakların yardımcı defter kayıtları ile Sermaye Hesabının defteri Kayıtları Aşağıda verilmiştir.

 

 

BORÇ

500 SERMAYE HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

400.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

400.000

 

 

 

BORÇ

501.01 A Şahsı

ALACAK

 

 

300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

300.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

BORÇ

501.02 B Şahsi

ALACAK

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

100.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

2) Sermaye Taahüttünün Yerine Getirilmesi :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

 

 

 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI

         A Ortak : 300.000

         B Ortak : 100.000

Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Kaydı

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400.000

  

 

 

TOPLAM

400.000

400.000

 

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

400.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

BORÇ

501.01 A Şahsı

ALACAK

 

 

300.000

 

 

 

 

 

300.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

BORÇ

501.02 B Şahsi

ALACAK

 

 

100.000

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2… / 31.01.2… TARİHLİ MİZANI

HESAP

KODU

HESAP İSİMLERİ

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

100

KASA HESABI

400.000

– 

 –

500

SERMAYE HESABI

 –

400.000

– 

  –

501

ÖDENMİŞ SERMAYE HESABI

400.00

400.000

– 

  –

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz