611 Satış İskontoları Hesabı

 611 Satış İskontoları Hesabı611 Satış İskontoları Hesabı, Satışla ilgili faturaların düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kısa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

Kasa İskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

Miktar İskontosu, Alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.

 

611 Satış İskontoları Hesabı İşleyişi :  Uygulanan iskonto ilgili " Alacaklar " hesabına Alacak Kaydedilir, 611 Satış İskontoları Hesabı'na Borç Kaydedilir.

 

 

BORÇ

611 SATIŞ İSKONTOLARI  HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

611 Satış İskontoları Hesabı Örnekleri 1 : Kafkasya Limited Şirketi 80.000 TL'lik bir ticari alacak, vadeden önce ödendiğinden %10 indirim yapılarak tahsil edilmiştir.

 

 

611 Satış İskontosu Muhasebe Kaydı :

 

80.000 * %10 : 8.000 TL

 

8.000 TL * %18 : 1.440 TL

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 611 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 100 KASA HESABI

 

 120 ALICILAR HESABI

       

 

 Erken Ödeme İskontosu Kaydı

 

8.000

1.440

           70.560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

TOPLAM

80.000

80.000

 

 

 

BORÇ

611 SATIŞ İSKONTOLARI  HESABI

ALACAK

 

 

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 8.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

611 Satış İskontoları Hesabı Örnekleri 1 : Kafkasya Limited Şirketi Dönem Sonundaki 611 Satış İskontoları Hesabı Defteri Kebir 8.000 TL Borç Bakiyesi Vermektedir, Dönem Sonu Kapanış İşlemi Yapılmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI

 

 

 

 611 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI

         

 

 Gider Hesaplarının Kapatılması Kaydı

 

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000

 

 

 

TOPLAM

120.000

120.000

 

 

 

BORÇ

601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI

ALACAK

 

8.000

 

 

8.000

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz