644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı : Bilançonun Aktifiyle ilgili olarak olası bir riski karşılamak amacıyla geçmiş dönemde gider kaydedilerek ayrılmış bulunan karşılıklardan, içinde bulunulan dönemde ayrılan bu karşılık tutarlarından tahsil edilen kısımlarının iptali bu hesabın alacaklandırılması ile gerçekleştirilir. Bu durum ise gerek dönem içinde gereksede dönem sonu işlemleri sırasında ortaya çıkabilir.

 

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

 

 

BORÇ

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Örnek Uygulama 1 :   Kafkasya Limited Şirketi 10.000 TL %18 KDV Hariç Ticari Malı Ufuk Limited Şirketine Kredili ( Veresiye ) Olarak Satmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 ALICILAR HESABI

 120.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Kredili ( Veresiye ) Mal Satışı  Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   1.800

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi tahsil edemediği 11.800 TL'lik Alacağına dava açmış ve %100 Karşılık ayırmıştır. ( Bu işlem Örnek Uygulama 1'in Devamıdır. )

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

 128.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

120 ALICILAR HESABI

                              120.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Ticari Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

   

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

Alacağın şüpheli hale gelmesinden dolayı, ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakların takip edildiği aktif karakterli bir hesap olan 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabındaki 11.800 TL artış, hesabı borçlandırıcaktır.

 

 

A) Şüpheli Ticari Alacaklara Karşılık Ayrılması :

 

İşletmelerde şüpheli hale gelmiş alacakları için karşılık ayırma işlemi bir dönem sonu işlemidir. Ayrılan karşılık ile ilgili alacak tutarı gelir tablosundaki 654 Karşılık Giderleri Hesabına Kaydedilir. Böylece tahsil edilemeyen bir gelirin vergisinin ödenmemesi gerçekleştirilir. Bu gelir ise, tahakkuk esasına göre daha önce satışı yapılan 600 Yurtiçi Satışlar Hesabındadır.

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi Dönem İçinde Dava Açtığı 11.800 TL'lık Ticari Alacağının Tamamı İçin Karşılık Ayırmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

 654.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

                              

 

 Ticari Alacağa Karşılık Ayrılması Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

   

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

BORÇ

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 11.800

ALACAK BAKİYE

 –

 

 

BORÇ

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

11.800

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

11.800

 

 

Tahsili Şüpheli hale gelen alacağın ilgili alıcının cari hesabından alınıp 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında devrinden sonra Dönem Sonu ( Envanter ) işlemi olan alacak tutarı için karşılık ayrılması olayı yukarıdaki yevmiye kaydı ile gerçekleştirilir. Unutulmamalıdırki karşılık ayırabilmek için, o alacağın şüpheli konumunda yani dava ve icra safhasında olması ve dönem sonu işlemleri sırasında da ( Envanter ) bu davanın hala devam ediyor olması gerekmektedir.

 

654 Karşılık Giderleri Hesabı ayrılan karşılık giderlerinin izlendiği hesaptır. Gelir Tablosunda yer alan bu hesap Dönem Karı ile ilgilidir. Bir gider hesabı olmasından dolayı hesap, karşılık ayrılan tutar kadar borçlandırılır. Bu hesabın borç bakiyesi, dönem sonunda devir işlemleri sırasında diğer gider hesapları ile birlikte 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Devredilerek kapatılır.

 

Pasif karakterli olan, fakat aktifte eksi ( – ) değerle ticari alacakların altında yer alan 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabında  da aynı tutar kadar bir artış olduğundan hesap alacaklandırılır. İlgili hesapların defteri kebirleri yukarıdaki gibidir.

 

Bu olayla ilgili olarak ortaya çıkan gelir ayrılan karşılık hesabı ile gidere atıldığından gelir ve gider hesapları arasında eşitlik sağlanmış olacağından işletme tahsil edemediği gelirin ( Satış Geliri ) vergisini ödemek zorunda olmayacaktır.

 

Ayrılan karşılığın 2019 yılının dönem sonu işlemleri sırasında olmasından dolayı, bu davanin sonuçlanması ve bu sonuçlanan davaya göre de yapılacak kayıtlar bir ertesi hesap dönemine yani 2020 yılına ait olacaktır. 2020 yılında davanın bittiğini kabul edersek, biten bu davanın üç sonucu olabilir.

 

1. Davayı Kaybeder.

2. Davayı Kazanır ve Paranın Tamamını Alır.

3. Davayı Kazanır Ama Paranın Bir Kısmını Alabilir.

 

B) Şüpheli Ticari Alacağın Tahsil Edilememesi :

 

Ertesi yıl bu olayla ilgili olarak açık bulunan hesaplar aşağıdadır. Davanın bir şekilde kaybedilmesi durumunda açık olan bu hesaplar karşılıklı kapatılır. Olayın gelir ve gider dengesi de bir önceki yıldan eşitlendiği için herhangi bir kar veya zarar söz konusu değildir.

 

 

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 11.800

ALACAK BAKİYE

 –

 

 

BORÇ

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

11.800

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

11.800

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi Ertesi Hesap Döneminde ( 2019 ) davanın bitmesi durumunda ortaya çıkabilecek bir sonuçta işletmenin davayı kaybetmesidir. Bu durumda yani, Karşılık ayrılan Şüpheli alacağın kesin olarak tahsil edilememesi durumunda aşağıdaki yevmiye kaydı yapılır.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

 129.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

                          128.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Şüpheli Hale Gelen Alacağın Tahsil Edilememesi Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

   

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

11.800

 

 

 

 

 

11.800

 

 

 

BORÇ BAKİYE

 11.800

ALACAK BAKİYE

11.800

 

 

BORÇ

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

11.800

 

 

 

 

 

11.800

 

 

 

BORÇ BAKİYE

11.800

ALACAK BAKİYE

11.800

 

Şüpheli ticari alacaklarla ilgili verilen örnekteki defteri kebir hesaplarından da anlaşılacağı üzere davanın açılması ile açılan diğer bir anlatımla, davayı takip eden 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ile, davaya konu olan parasal tutarın tamamı için karşılık ayrılarak 2019 yılında gidere yazılmasına neden olan 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ters yevmiye kaydıyla bu iki hesap karşılıklı kapatılır. Yapılan kayıttan sonra hesapların defteri kebirleri yukarıdaki gibi olacaktır.

 

 

C) Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili :

 

Olaya hesap dönemi olarak bakacak olursak, ayrılan şüpheli alacak karşılığının 31.12.2… tarihinde gerçekleşmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, Karşılık ayrılmışsa bu tarih 31.12.2… 'dir. Davanın kazanılması da doğal olarak bir sonraki hesap dönemi içinde gerçekleşecektir.

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi dava Konusu Olan alacağın tamamını tahsil etmiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

                          128.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Şüpheli Hale Gelen Alacağın Tahsil Edilmesi Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

   

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

Şüpheli ticari alacağın tahsili gerçekleştiğinden 100 kasa hesabında bir nakit artışı olduğu için aktif karakterli bu hesap borçlandırılır. Dava tutarının 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında takip edilmesinden dolayı davanın bitmesi ile bu tutarında tahsili gerçekleştiğinden hesapta aynı tutar kadar bir azalma olacağı için aktif karakterli hesap alacaklandırılır.

 

Geçen yıl ( 2019 ) gidere atılan tutarın takibi için açılan ve davanın sonuçlanması ile dava konusu olan parasal tutarının da tamamının tahsil edilmesinden sonra karşılık hesabının da kapatılması gerekmektedir. Çünkü, bu karşılık hesabının ortaya çıkmasına konu olan alacak olayı ortadan kalkmıştır. Bu durumda karşılık hesabının kapatılması için aşağıdaki yevmiye kaydı yapılır.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

 129.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

                          

 

 Şüpheli Alacak Hesabının Gelir Yazılması Kaydı

 

11.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.800

   

 

 

TOPLAM

11.800

11.800

 

 

Şüpheli Ticari Alacak tahsil edildiği için bu alacak tutarı için ayrılan %100 karşılık tutarının da bir değeri kalmamıştır. 644 Konusu Kalmayan Karşılık Hesabı aktifle ilgili olarak daha önce karşılık ayrılmış bir değerin tahsili veya satılması durumunda iptal edilen karşılık tutarlarının izlendiği bu hesap, nakit artışı olacağından hesap alacaklandırılır. Bu hesabın alacak bakiyesi, dönem sonundaki devir işlemleri sırasında diğer gelir hesapları ile birlikte 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilir. Böylece, geçen yıl tahsil edilmeyip giderleştirdiği bir gelir tutarını bu yıl tahsil etmesinden dolayı 2020 yılının sonunda bu dava sonucu kazanılan gelirin vergisini işletme ödeyecektir.

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketi 2019 yılında senetsiz ticari alacaklar hesabında bulunan 20.000 TL'lik bir alacak şüpheli hale gelmiş ve işletme 2019 yılının dönem sonunda dava konusu olan paranın tamamı için karşılık ayırmıştır. 2020 Yılında ise dava sonuçlanmış ve işletme paranın 10.000 TL'lik kısmını almış fakat geriye kalan 10.000 TL'lık kısmını ise dava sonucuna göre kesinlikle tahsil edemeyecektir.

Ticari Alacağın şüpheli hale gelmesi ile açılan davanın ve 2019 yılının sonunca ayrılan karşılığın yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

 128.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

120 ALICILAR HESABI

                              120.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Ticari Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Kaydı

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

   

 

 

TOPLAM

20.000

20.000

 

 

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

20.000

ALACAK BAKİYE

 –

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

 654.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

                              

 

 Ticari Alacağa Karşılık Ayrılması Kaydı

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

   

 

 

TOPLAM

20.000

20.000

 

 

BORÇ

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

20.000

 

 

BORÇ

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

20.000

ALACAK BAKİYE

 –

 

Ertesi hesap dönemi olan 2020 yılında sonuçlanan davaya göre yapılacak kayıtlar ve sadece olayı takip eden defteri kebirler yukarıda verilmiştir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

                          128.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Şüpheli Hale Gelen Alacağın Tahsil Edilmesi Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

 129.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

                          

 

 Şüpheli Alacak Hesabının Gelir Yazılması Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

 129.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

                          128.01 Ufuk Limited Şirketi

 

 Şüpheli Hale Gelen Alacağın Tahsil Edilememesi Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

BORÇ

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

20.000

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

20.000

ALACAK BAKİYE

20.000

 

 

BORÇ

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

20.000

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

20.000

ALACAK BAKİYE

20.000

 

 

 

BORÇ

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

10.000

 

 

 

 

 

2019 Dönem Sonunda 690 Hesapla Kapatılır

 

 

 

BORÇ BAKİYE

10.000

ALACAK BAKİYE

 690 Nolu Hesaba Devir

 

 

BORÇ

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

ALACAK

 

 

2020 Dönem Sonunda 690 Hesapla Kapatılır.

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

BORÇ BAKİYE

690 Nolu Hesaba Devir

ALACAK BAKİYE

10.000

 

Yukarıda yapılan 2020 Yılına ait 3 4 ve 5 Nolu yevmiye maddelerinin belgesi bir tane olduğundan ( Davanın Sonuçlanma Belgesi ) üç kayıt tek bir yevmiye kaydı olarakta yapılabilir. Üçlü kayıtta kayıtların borç tarafındaki hesapları yapılacak kayıtta borç tarafa, üçlü kayıtta kayıtların alacak taraflarındaki hesapları da yapılacak kaydın alacak tarafına yazılır. Birden çok hesap kullanılmışsa sadece hesapların parasal tutarları toplanır.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

               644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI

 

 Davanın Sonuçlanması Kaydı

 

10.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

10.000

 

 

TOPLAM

30.000

30.000

 

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketi 2020 Yılı İçinde tahsili mümkün olmadığı için hesaplardan düşülen bu 10.000 TL Alacağın 2021 yılında alıcı tarafından işletmeye ödendiğini kabul edelim.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI

                          

 

 Dava Sonucu Tahsil Edilemeyen Tutarın Alıcı Tarafından Sonradan Ödenmesi Kaydı

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

   

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

Bir Tahsil İşlemi gerçekleştiğinden aktif karakterli kısa hesabında nakit artışı olacağı için bu hesap borçlandırılır.

 

Dönemsellik İlkesine göre hareket eden 671 Önceki Dönem Gelir Ve Karlar Hesabı cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutma sebebi ile girmemiş tutarların gösterildiği bir gelir hesabıdır. Bu hesabın gelir hesabı olmasından dolayı meydana gelen bu tahsil sonucu hesaba bir giriş olacağından hesap alacaklandırılır. Bu hesabın alacak bakiyesi de, o dönemin sonunda yapılacak devir işlemlerinde diğer gelir hesapları ile birlikte, 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilir.

 

Etiketler:

Cevap Yaz