647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı : Bu hesap dönem başında, bir önceki dönem sonunda açılan " Alacak Senetleri Reeskontu " hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda da senetli borçlar için ( İleri tarihli verilmiş çekler dahil ) hesaplanan Reeskont Faiz Gelirlerinden dolayı Alacaklandırılır.

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

 

 

BORÇ

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Örnek Uyglama 1 : Kafkasya Limited Şirketi dönem sonunda yapılan envanter işlemleri sırasında, kayıtlı değeri 4.500 TL olan senetli bir borcun tasarruf değerinin 4.300 TL olduğu belirlenmiştir.

 

Dönem Sonunda ( 31.12.2… ) Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

 

 

 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

              

 

 Reeskont Hesaplama Muhasebe Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

 

 

BORÇ

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

ALACAK

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

200

 

 

 

Dönem Sonunda Dönem Karı Veya Zararı Hesabına Devri :  Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Yansıtılarak kapatılır. 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

  

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

        

 

Reeskont Faz Gelirinin Kar  Zararı Hesabına Devri Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

  

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

 

 

BORÇ

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

ALACAK

 

 

200

 

 

 

 

 

200

 

 

 

BORÇ BAKİYE

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Dönem Başı ( 01.01.2… ) Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI

 

 

 

322 BORÇ SENELETLERİ REESKONTU HESABI

              

 

 Reeskont İptal Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz