654 Karşılık Giderleri Hesabı

654 Karşılık Giderleri Hesabı654 Karşılık Giderleri Hesabı : Bilançonun aktif kalemleri ile ilgili olarak olası bir riski karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesabın borcuna kayıt edilir. Bu hesaba kaydedilen bazı karşılıkların vergi uygulamaları açısından gider olarak kabul edilmemesinden dolayı bu tutarların vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesabın alacağına kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

 

BORÇ

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Şüpheli Ticari Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması Örnekleri :

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketinin aktifinde kayıtlı değerleri, 1.250 TL, 500 TL, ve 750 TL olan üç kısa vadeli senetli ticari alacağı dava ve icra konusu yapılmıştır. 500 TL senetli alacak için teminat bulunmaktadır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

  

 

 

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

        

 

Şüpheli Duruma Düşen Senetli Alacakların Kaydı

 

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500

  

 

 

TOPLAM

2.500

2.500

 

 

Dava ve icra amaşına gelen şüpheli alacaklar için ilk işlem diğer alacaklardan ayrı bir hesaba aktarılarak izlenir.

 

Şüpheli, Teminatsız Ticari Alacak İçin Karşılık Ayrılmaz; Teminatlı alacaklar dava ve icra aşamasına gelmiş olsalar da bu alacaklar için karşılık ayrılmaz. İkinci işlem olarak; teminatsız, garantisiz diğer iki senetli ticari alacak için aşağıdaki işlemle karşılık ayrılır.

 

Teminatsiz Alacak : 2.500 TL – 500 TL : 2.000 TL

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI

  

 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

        

 

Şüpheli Senetli Alacakları İçin Karşılık Ayrılması Kaydı

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

  

 

 

TOPLAM

2.000

2.000

 

 

Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacağın Aynı Yıl İçinde Tahsil Edilmesi : Karşılık ayrılan şüpheli alacağın tahsil edilen kısmı aşağıdaki kayıtla muhasebeleştirilir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

  

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

        

 

Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacağın Tahsili Kaydı

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

  

 

 

TOPLAM

750

750

 

 

Tahsil Edilen Alacağın Karşılığının İptal Edilmesi : Karşılık Ayrılan senetli alacağın aynı yılda tahsil edilen kısmı  ( 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı ) na gelir yazılarak daha önce ayrılan karşılık işlemi iptal edilmiş olur.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

  

 

 

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI 

        

 

Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacağın Kaydının İptali

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

  

 

 

TOPLAM

750

750

 

 

Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacağın İzleyen Yılda Tahsil Edilmesi : Alacak Senedinin tahsil edilebilen kısmı için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

  

 

 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

        

 

Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacağın Tahsili Kaydı

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

 

Tahsil Edilen Alacağın Karşılığının İptal Edilmesi : Bir Önceki yılda karşılık ayrıldıktan sonra, izleyen yılda tahsil edilen senetli alacaklar için ( 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı )na kayıt yapılarak daha önce ayrılan karşılık kaydı iptal edilir.

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

  

 

 

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI 

        

 

Karşılık Ayrılan Şüpheli Alacağın Kaydının İptali

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

  

 

 

TOPLAM

1.000

1.000

 

Etiketler:

Cevap Yaz