657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı : Bu Hesap Dönem başında, bir önceki dönem sonunda açılan " Borç Senetleri reeskontu" hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda  da senetli alacaklar için ( İleri Tarihli Alınan Çekler için ) hesaplanan reeskont faiz giderlerinden dolayı borçlandırılır.

 

 

BORÇ

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi dönem sonunda yapılan envanter işlemleri sırasında, kayıtlı değeri 4.500 TL olan senetli bir borcun tasarruf değerinin 4.300 TL olduğu belirlenmiştir.

 

 

Dönem Sonunda ( 31.12.2… ) Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI

 

 

 

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI

              

 

 Reeskont Hesaplama Muhasebe Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

Dönem Başı ( 01.01.2… ) Yapılacak Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI

 

 

 

322 BORÇ SENELETLERİ REESKONTU HESABI

              

 

 Reeskont İptal Kaydı

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

TOPLAM

200

200

 

Etiketler:

Cevap Yaz