710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı : İşletmenin Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan; İlk Maddeler, Yardımcı Maddeler, İşletme Malzemesi, Ambalaj Malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı İşleyişi : Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedeli ile 150 Hesabın Borcuna, Üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devir edildiğinde ise 150 Hesabın alacağına kaydedilir.

 

Dönem içinde Kullanılan ilk madde ve malzeme ( 710 Hesap ) hesabın borcuna, Hesapla yapılan ilgili düzeltmeler 710 Nolu Hesabın Alacağına Kaydedilir. Dönem sonunda bu 710 Nolu Hesap , 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

 

710 İlk Madde ve Malzemenin Maliyeti : Üretimde kullanılmak üzere alınan ilk maddeler, yardımcı madde ve malzemeler  Maliyet Bedeli üzerinden kayıtlara yansıtılır. İlk madde ve malzemelerin alış tutarına, işyerine gelene kadar yapılan giderlerle, stoklama giderleri de eklenerek maliyet bedeli saptanır.

 

 

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Örnek : Kafkasya Limited Şirketi Üretimde Kullanılmak üzere 20.000 TL + %18 KDV ile ilk madde ve malzeme satın almış, toplam tutarı için 15 günlük vadeli çek vermiş, ayrıca ilk madde ve malzeme içinde Aşağıdaki giderleri yapmıştır.

 

 

Sigorta Gideri : 1.000 TL

 

Taşıma Gideri : 500 TL

 

Yükleme / Boşaltma Gideri : 400 TL

 

 

İlk Madde ve Malzeme Maliyet Bedeli : İlk Madde ve Malzeme Alışı + Sigorta Gideri + Taşıma Gideri + Yükeleme / Boşaltma Gideri : 20.000 TL + 1.000 TL + 500 TL + 400 TL : 21.900 TL

 

 

İlk Madde ve Malzemenin Muhasebe Kayıtlarında Gösterilmesi : Satın alınan İlk Madde ve Malzemeler Maliyet Bedeli üzerinden 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının Borcuna Kayıt edilir. Üretimde Kullanılanlar da yine Maliyet fiyatı üzerinden 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının Alacağına kayıt edilir.

 

İlk Madde ve Malzeme Alış Muhasebe Kayıdı :

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150 İLK MADDE VE MALZEME GİDELERİ HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

       

 

 İlk Madde ve Malzeme Alışı Kaydı

 

21.900

   3.942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.842

 

 

 

TOPLAM

25.842

25.842

 

 

                   

1) İlk Madde ve Malzeme Alışının Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150 İLK MADDE VE MALZEME GİDELERİ HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

 İLGİLİ ( AKTİF HESAPLAR )HESAP

       İLGİLİ ( PASİF HESAPLAR) HESAP       

 

 İlk Madde ve Malzeme Alışı Kaydı

 

  –

   –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

2) İlk Madde ve Malzeme Kullanımı ( Üretime Sevk ) Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI 

 

 

 

150 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

 

 

 İlk Madde ve Malzeme Üretime Sevk Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

3) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerin Yansıtılması Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151 YARI MAMUL ÜRETİM HESABI 

 

 

 

711 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDER YANSITMA HESABI

 

 

 İlk Madde Malzemenin Yarı Mamule Devri Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

4) Gider Hesabıyla Yansıtma Hesabının Karşılaştırılması Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 711 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDER YANSITMA HESABI 

 

 

 

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

 

 

 İlk Madde ve Malzemenin Yansıtma Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

5) İlk Madde Malzemenin Yarı Mamule Devri Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151 YARI MAMUL ÜRETİM HESABI 

 

 

 

711 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDER YANSITMA HESABI

 

 

 İlk Madde Malzemenin Yarı Mamule Devri Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

6) Yarı Mamüllerin Mamüller Hesabına Devri Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 152 MAMULLER HESABI 

 

 

 

151 YARI MAMÜLLER ÜRETİM HESABI

 

 

 Yarı Mamüllerin Mamüller Hesabına Devri Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

7) Mamullerin Satış Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 ALICILAR HESABI  

Diğer Hesaplar Örnek : 100 Hesap

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Mal Satışı  Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

8) Satılan Mamul Maliyeti Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI

 

 

 

 152 MAMULLER HESABI

         

 

 Satılan Mamul Maliyeti Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ ALIMI – KULLANIMI – SATIŞI MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

 

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi Mobilya üretimiyle uğraşmaktadır, işletmede kullanılmak üzere 18.000 TL + %18 KDV İle Sunta ilk maddesi satın almış karşılığında 3 ay vadeli çek vermiştir.

 

 

1) İlk Madde ve Malzeme Alışının Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150 İLK MADDE VE MALZEME GİDELERİ HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

        

 

 İlk Madde ve Malzeme Alışı Kaydı

 

18.000

  3.240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.240

 

 

 

TOPLAM

21.240

21.240

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi satın aldığı Sunta ilk maddesinden 18.000 TL mobilya üretiminde kullanmıştır.

 

 

2) İlk Madde ve Malzeme Kullanımı ( Üretime Sevk ) Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI 

 

 

 

150 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

 

 

 İlk Madde ve Malzeme Üretime Sevk Kaydı

 

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

 

TOPLAM

18.000

18.000

 

 

 

Örnek Uygulama 3 : 710 İlk madde ve malzeme giderleri hesabının üretim dönemi sonundaki durumu 18.000 TL'dir. Yansıtma kaydını Yapınız.

 

 

3) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerin Yansıtılması Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151 YARI MAMUL ÜRETİM HESABI 

 

 

 

711 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDER YANSITMA HESABI

 

 

 İlk Madde Malzemenin Yarı Mamule Devri Kaydı

 

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

 

TOPLAM

18.000

18.000

 

 

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketinin İlk Madde ve Malzeme Gideri Yansıtma işleminden sonra hesapların durumu aşağıdaki gibidir.

 

710 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı ( Borç Bakiyesi ) : 18.000 TL

 

711 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı ( Alacak Bakiyesi ) : 18.000 TL

 

Direkt İlk Madde ve Malzeme giderleri / yansıtma Hesabı Kapanış Kaydını Yapınız.

 

 

4) Gider Hesabıyla Yansıtma Hesabının Karşılaştırılması Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 711 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDER YANSITMA HESABI 

 

 

 

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

 

 

 İlk Madde ve Malzemenin Yansıtma Kaydı

 

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

 

TOPLAM

18.000

18.000

 

 

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketi Ay sonu itibariyle Yarı Mamul Olarak Kullanılan Direkt İlk Madde Malzeme 18.000 TL'dır.

 

 

 

5) İlk Madde Malzemenin Yarı Mamule Devri Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151 YARI MAMUL ÜRETİM HESABI 

 

 

 

711 DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDER YANSITMA HESABI

 

 

 İlk Madde Malzemenin Yarı Mamule Devri Kaydı

 

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

 

TOPLAM

18.000

18.000

 

 

 

 

 Örnek Uygulama 6 : Kafkasya Limited Şirketi Ay sonu itibariyle Üretimi Tamamlanan mamüllerin maliyeti ( 151 Yarı Mamüller Üretim Hesabı ) 18.000 TL'dır.

 

 

6) Yarı Mamüllerin Mamüller Hesabına Devri Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 152 MAMULLER HESABI 

 

 

 

151 YARI MAMÜLLER ÜRETİM HESABI

 

 

 Yarı Mamüllerin Mamüller Hesabına Devri Kaydı

 

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

 

TOPLAM

18.000

18.000

 

 

 

Örnek Uygulama 7 : Ufuk Limited Şirketine Mamulleri 20.000 TL %18 KDV ile Veresiye Satılmıştır. Satılan Malın Maliyeti 18.000 TL'dır.

 

 

7) Mamullerin Satış Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 ALICILAR HESABI  

Diğer Hesaplar Örnek : 100 Hesap

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Mal Satışı  Kaydı

 

23.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

3.600

 

 

TOPLAM

23.600

23.600

 

 

 

8) Satılan Mamul Maliyeti Muhasebe Kaydı :

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI

 

 

 

 152 MAMULLER HESABI

         

 

 Satılan Mamul Maliyeti Kaydı

 

18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

 

TOPLAM

18.000

18.000

 

Etiketler:

” 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri ”  3kişi tarafından yanıtladı

 1. MERYEM AKDEMİR
  13 Mayıs 2016, 12:50

  adet fiyatı 20 tl olan ilk madde ve malzemeden %18 kdv hariç 10.000 adet satın alınmıştır, bedeli için bir ay vadeli senet düzenlenmiştir.

  istenilen yevmiye kaydını yaparmısız.

   

  • MMMM
   12 Kasım 2017, 14:20

   20*10.000=200.000*18%=36.000 + 200.000 : 236.000

   150 İLK MAD VE MAL.HS                     200.000

   191 İND.KDV HS                                      36.000

                  321 BORÇ SENETLERİ HS.                              236.000 

 2. Safiye Yalçın
  25 Mayıs 2016, 11:54

  Üretimde kullanılan bir malzememizi Kalay kaplamacıya üzerine kalay kaplatarak geri alıyoruz.

  Ve aldığımız bu ürünü satıyoruz . Kaplamacıdan gelen bu faturayı işçilik gideri olarak mı almalıyız yoksa üzerinde kalay ilavesi yaptığı için malzeme olara mı kabul etmeliyiz 

Cevap Yaz