741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı : Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin yansıtılmasında kullanılan hesaptır.

 

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı İşleyişi : Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı'nın borcuna kaydedilen tutarları hu hesabın alacağı karşılığı 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabının borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı  ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Dönem Sonlarında 740 Hesap 741 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı ile karşılaştırılarak Kapatılır. Dönem içinde çalışan 740 Nolu Hesap dönem bittikten sonra, grubunun ilgili 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı ile harcanan tutarları fiili değer üzerinden Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarıldığında,

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI

 

 

 

 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

         

 

 Hizmet Üretim Maliyetinin Yansıtılması Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

Maliyet Dönemi sonları itibari ile yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılarak kapatıldığında ;

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

 

 

 

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

         

 

 Gider / Yansıtma Hesabının Kapanış Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

Bu Muhasebe kayıtları yapılacaktır. Sadece hizmet işletmelerinin kullanacağı ve satılan hizmetin maliyetini gösteren bu 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabı dönemin sonunda diğer gider hesapları ile birlikte 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilir.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

  

 

 

622 SATILAN HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

        

 

Hizmet Maliyetinin Kar veya Zarara Devri Kaydı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TOPLAM

 

 

 

1. Alınan Malzemenin Stok Hesaplarına Kaydı :

 

 

 

Örnek Uygulama 1: Hizmet İşletmesinde ( Otel ) kullanılmak üzere alınan yiyecek, içecek malzemelerin tutarı 4.350 TL + 560 TL olan malzemeler nakit olarak alınmıştır.

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150 İLK MADDE VE MALZEME GİDELERİ HESABI

 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

 100 KASA HESABI

       

 

 İlk Madde ve Malzeme Alışı Kaydı

 

4.350

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.910

 

 

 

TOPLAM

4.910

4.910

 

 

 

2. İlk Madde ve Malzeme Kullanımı :

 

 

Örnek Uygulama 2 : İşletmede 1.500 TL yiyecek ve içecek malzemesi kullanılmıştır.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

 

 

 

150 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI

 

 

 İlk Madde ve Malzeme Kullanımı Kaydı

 

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

 

 

TOPLAM

1.500

1.500

 

 

 

3. Hizmet Üretim Maliyetinin Yansıtılması :

 

 

Örnek Uygulama 3 : İşletmenin 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının dönem sonu borç Toplamı 7.500 TL'dir, Yansıtma Kaydının Yapılması.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI

 

 

 

 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

         

 

 Hizmet Üretim Maliyetinin Yansıtılması Kaydı

 

7.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.500

 

 

 

TOPLAM

7.500

7.500

 

 

 

4. Gider / Yansıtma Hesabının Kapanış Kaydı :

 

 

Örnek Uygulama 4 : İşletmenin 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının Borç Toplamı15.500 TL, 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabının Alacak Toplamı, 15.500 TL'dir. Gider / yansıtma hesabının kapanış kaydı.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

 

 

 

 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

         

 

 Gider / Yansıtma Hesabının Kapanış Kaydı

 

15.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.500

 

 

 

TOPLAM

15.500

15.500

 

 

 

5. Hizmet Üretim Maliyetinin Dönem Sonunda 690 Hesap Devri :

 

 

 

BORÇ

622 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

ALACAK

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

10.000

ALACAK BAKİYE

 

 

 

Dönem Sonunda Dönem Karı Veya Zararı Hesabına Devri :  Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Yansıtılarak kapatılır. 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

  

 

 

622 SATILAN HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

        

 

Hizmet Maliyetinin Kar veya Zarara Devri Kaydı

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

  

 

 

TOPLAM

10.000

10.000

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz