760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı : İşletmeye Ait Mamulün stoklara gönderildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler ( 760 Hesap ) hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu 760 hesap, 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır, 761 Yansıtma Hesabı 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Hesabına aktarılarak Kapatılır.

 

Örnek Uygulama 1 : Kafkasya Limited Şirketi 2… Yılında Pazarlama Satış binasına ilişkin kiradan 375 TL vergi kesildikten sonra, kalan net tutarın yarısı Nakit ( Kasadan), kalan tutarıda çekle ( Çek ciro ) ederek Ödemiştir. ( Brüt Kira Tutarı : 1.875 TL )

 

Brüt Kira Tutarı : 1.875 TL *0,20 : 375 TL Stopaj Kesintisi

 

Net Kira Tutarı : 1.875 TL – 375 TL : 1.500 TL

 

Net Kira Tutarı : 1.500 TL ( Yarısı Peşin Yani Kasan, Yarısı Kendi Çekimizle Ödeme yapılmıştır. )

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

760.01 İşyeri Kira Gideri

 

 

                 100 KASA HESABI

                 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

                 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI

 

2… Dönemi İşyeri Kirasının Ödenmesi

   1.875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   750

    375

               750

 

TOPLAM

1.875

1.875

 

 

 

Örnek Uygulama 2 : Kafkasya Limited Şirketi 01.10.2… Tarihinde Pazarlama Satış binasına ait olan 1.180 TL KDV Dahil Elektrik Faturası Ödemiştir.

 

Elektrik Faturası Toplamı : 1.180  / 1.18 :1.000 TL

 

Kdv Tutarı : 1.180 TL – 1.000 TL : 180 TL Yada  ( 1.000 TL * %18 : 180 TL olarakta bulunabilir )

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

760.02 Elektrik Giderleri 

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

 

 

      100 KASA HESABI   

 

 Elektrik Faturası Ödemesi Kaydı

 

1.000

 

   180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.180

 

 

TOPLAM

1.180

1.180

 

 

 

Örnek Uygulama 3 : Kafkasya Limited Şirketi 01.05.2015 Tarihinde Kullanmakta olduğu Pazarlama Satış binasını 1 Yıllık sigorta yaptırmış, bu işlem için 1.800 TL primi peşin ödemiştir.

 

2015 Yılı Sigorta Gideri : ( 1.800 TL * 8 / 12 : 1.200 TL ) : 1.200 TL

 

2016 Yılı Sigorta Gideri : ( 1.800 TL * 4 / 12 : 600 TL ) : 600 TL

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

760.03 Sigorta Giderleri 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HESABI

 

 

      100 KASA HESABI   

 

 Sigorta Ödemesi Kaydı

 

1.200

 

   600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800

 

 

TOPLAM

1.800

1.800

 

 

Örnek Uygulama 4 : Kafkasya Limited Şirketi 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında izlenen 600 TL Pazarlama satış ve dağıtım yakıt giderinin cari döneme ait olduğu Tespit Edilmiştir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

760.04 Yakıt Giderleri 

 

 

 

      180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLERİ HESABI 

 

 Yakıt Gideri Kaydı

 

600

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

TOPLAM

600

600

 

 

 

Örnek Uygulama 5 : Kafkasya Limited Şirketi 31.12.2… Tarihinde, Pazarlama Satış Bölümünde Kullanılan Bilgisayara ilişkin ayrılan amortisman tutarı 200 TL'dir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 PAZARLAMA SATIŞ VEDAĞITIM GİDERLERİ HESABI

760.05 Amortisman Giderleri 

 

 

 

      257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 

 

 Amortisman Gideri Kaydı

 

200

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

TOPLAM

200

200

 

 

Örnek Uygulama 6 : 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının Dönem Sonundaki ( 31.12.2… ) Durumu Aşağıdaki Gibidir.

 

 

BORÇ

 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 1.875

 1.000

1.200

   600

   200

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

4.875

ALACAK BAKİYE

 

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinin Yansıtma Kaydını Yapınız.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

 

 761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

 

 Pazarlama Satış ve Dağıtım Yansıtılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

 

 

     760 PAZARLAMA SATIŞ VEDAĞITIM GİDERLERİ HESABI 

 

 Pazarlama Satış Hesabının Kapatılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

Dönem Sonunda Dönem Karı Veya Zararı Hesabına Devri :  Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Yansıtılarak kapatılır. 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

  

 

 

631  PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

        

 

Pazarlama Satış Hesabının Kar veya Zarara Devri Kaydı

 

4.875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

  

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz