761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı : İşletmenin Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilir.

Dönem sonlarında bu hesap, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

 

Örnek Uygulama 1 : 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının Dönem Sonundaki ( 31.12.2… ) Durumu Aşağıdaki Gibidir.

 

 

BORÇ

 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

ALACAK

 1.875

 1.000

1.200

   600

   200

 

 

 

 

 

 

BORÇ BAKİYE

4.875

ALACAK BAKİYE

 

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinin Yansıtma Kaydını Yapınız.

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

 

 

 

 

 761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

 

 Pazarlama Satış ve Dağıtım Yansıtılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

761 PAZAR. SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

 

 

 

     760 PAZARLAMA SATIŞ VEDAĞITIM GİDERLERİ HESABI 

 

 Pazarlama Satış Hesabının Kapatılması Kaydı

 

4.875

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

Dönem Sonunda Dönem Karı Veya Zararı Hesabına Devri :  Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına Yansıtılarak kapatılır. 

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI

  

 

 

631  PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI

        

 

Pazarlama Satış Hesabının Kar veya Zarara Devri Kaydı

 

4.875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.875

  

 

 

TOPLAM

4.875

4.875

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz