Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal Satışı

Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal SatışıAralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal Satışı Muhasebe Kayıtları : Muhasebe Kayıtlarına geçmeden önce Aralıklı ve Sürekli envanter Yönteminin ne olduğunu kısaca açıklamasının yapılması yerinde Olacaktır.

 

Aralıklı Envanter Yöntemi ( Tecrübe Yöntem veya Dönem Sonu Envanter Alma ) : Bu yöntemde Satılan ticari malın maliyeti, satış anında ya bilinmemektedir yada bilme gereği duyulmamaktadır. Bu yöntemi, birbirine benzer veya çok sayıda mal satan işletmeler kullanmaktadır.

İşletmelerin sattığı malların yıl içindeki fiyatları sürekli değiştiğinden, satılan aynı maldan hangilerinin hangi fiyattan girdiği tespit edilmeyebilir veya tespit etme ihtiyacı duyulmayabilir.

 

Sürekli Envanter Yöntemi, İmalat numarası, seri numarası gibi çeşitli unsurlarla birbirinden ayrılabilen mamulleri satan işletmeler bu yöntemi kullanırlar. Bu yöntemin özü mal satılırken maliyetinin bilinmesidir. Bu yüzden satılan malın maliyeti satış anında tespit edilir ve ilgili yevmiye kaydı, satış yevmiye kaydından sonra yapılır.

 

 

Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal Satışı Muhasebe Kayıtları Örnekleri

 

1. Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2… Tarihinde Stoklarını Aralıklı Envanter Yöntemine Göre izlemektedir. Dönem sonunda ( 31.12.2… ) yaptığı stok sayımında, dönem içinde satın aldığı 20.000 TL'lik Ticari Malın 4.000 TL'lik kısmının satılmadığını Tespit Etmiştir.

 

Not : Dönem İçinde Yapılan Satışın Muhasebe Kaydı ( Örnek : 01.10.2… Tarihinde ) bu satışlar belli tarih aralıklarında da olabilir tek kayıtta gösterilemsinin sebebi konunun anlaşılabilmesi için Normalde dönem içinde bu satış kayıtlarının yapılması gerekir ama Malın Maliyetinin tespiti geçici vergi dönemlerinde birde dönem sonunda yapılır.

 

Aralıklı Envanter Yönteminde Dönem İçinde Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

23.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

   3.600

 

 

TOPLAM

23.600

23.600

 

 

Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Ticari Malın Maliyeti :

 

Alınan Ticari Mallar ( Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı ) : 20.000 TL

Dönem Sonu Ticari Mallar Stoku ( 621 Hesap Olacak )        :   4.000 TL

Satılan Malın Maliyeti Toplam Tutarı                                     : 16.000 TL               

 

Şöyle izah edilirse, 16.000 TL Ticari Mal 20.000 TL'ye satılmış aradaki Fark 4.000 TL İşletme Bu mal satışından Kar etmiştir. Dönem Sonu Stokta da 4.000 TL Ticari malı kalmıştır.

 

 

Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Ticari Malın Maliyeti Muhasebe Kaydı : ( 31.12.2… Tarihinde Yada Geçici Vergi Dönemlerinde )

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI

 

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

         

 

 Satılan Malın Maliyeti Kaydı

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000

 

 

 

TOPLAM

16.000

16.000

 

 

 

KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2… / 31.12.2… TARİHLİ KESİN MİZANI

HESAP

KODU

HESAP İSİMLERİ

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

100

KASA HESABI

15.000

10.000

5.000 

 

120

ALICILAR HESABI

30.000

20.000

   10.000 

 

153

TİCARİ MALLAR HESABI

20.000

16.000

4.000 

 

600

YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

20.000

– 

 20.000

621

SATILAN MALIN MALİYETİ HESABI

16.000

 

16.000 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                         KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ GELİR TABLOSU

 

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

60 BRÜT SATIŞLAR

 

20.000

1-Yurt İçi Satışlar

 

20.000

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

 

C-NET SATIŞLAR

 

20.000

62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

 

( 16.000 )

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)

 

  –

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

 

( 16.000 )

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

 

4.000

63 FAALİYET GİDERLERİ(-)

 

 –

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

 

4.000

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN   GELİR VE KÂRLAR

 

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ZARARLAR (-)

 

 –

66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

 

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

 

 

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

4.000

691 DÖNEM KARI VERGİ DİĞER YAS. YÜK. KARŞILIKLARI

 

    800 

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

 3.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Sürekli Envanter Yönteminde Dönem İçinde Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı :

 

1. Kafkasya Limited Şirketi 10.10.2… Tarihinde Stoklarını Sürekli Envanter Yöntemine Göre izlemektedir. Maliyeti 16.000 TL Olan Ticari Malı Kdv Dahil 23.600 TL 'ye satmıştır.

 

Sürekli Envanter Yönteminde Dönem İçinde Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı :

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 KASA HESABI

 100.01 TL Kasası

 

 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI

                      391 HESAPLANAN KDV HESABI

 

 Peşin Mal Satışı  Kaydı

 

23.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

   3.600

 

 

TOPLAM

23.600

23.600

 

 

Ticari Malın Satış Tutarı : ( 23.600 TL / 1.18 :20.000 TL ) : 20.000 TL

 

Ticari Malın Satış KDV Tutarı : 23.600 TL – 20.000 TL : 3.600 TL yada ( 20.000 TL * %18 : 3.600 TL )

 

Satış İşleminin Hemen arkadasından Satılan Malın Maliyeti Kaydı Yapılır. ( Bu Yüzden, Sürekli Envanter Yöntemine göre, Satılan Malın Maliyeti Satış anında tespit edilir ve ilgili yevmiye kaydı, satış yevmiye kaydından sonra yapılır denilmektedir. )

 

Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Ticari Malın Maliyeti Muhasebe Kaydı : ( Satışın Yapıldığına dair Muhasebe Kaydından Hemen Sonra Yapılır )

 

 

 

AÇIKLAMA

TUTAR

BORÇ

ALACAK

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HESABI

 

 

 

 153 TİCARİ MALLAR HESABI

         

 

 Satılan Malın Maliyeti Kaydı

 

16.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000

 

 

 

TOPLAM

16.000

16.000

 

                                       

KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2… / 31.12.2… TARİHLİ KESİN MİZANI

HESAP

KODU

HESAP İSİMLERİ

TUTAR

KALAN

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

100

KASA HESABI

15.000

10.000

5.000 

 

120

ALICILAR HESABI

30.000

20.000

   10.000 

 

153

TİCARİ MALLAR HESABI

20.000

16.000

4.000 

 

600

YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

20.000

– 

 20.000

621

SATILAN MALIN MALİYETİ HESABI

16.000

 

16.000 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             KAFKASYA LİMİTED ŞİRKETİ GELİR TABLOSU

 

ÖNCEKİ DÖNEM

CARİ DÖNEM

60 BRÜT SATIŞLAR

 

20.000

1-Yurt İçi Satışlar

 

20.000

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

 

C-NET SATIŞLAR

 

20.000

62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

 

( 16.000 )

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)

 

  –

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

 

( 16.000 )

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

 

4.000

63 FAALİYET GİDERLERİ(-)

 

 –

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

 

4.000

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN   GELİR VE KÂRLAR

 

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ZARARLAR (-)

 

 –

66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

 

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

 

 

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)

 

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

4.000

691 DÖNEM KARI VERGİ DİĞER YAS. YÜK. KARŞILIKLARI

 

    800 

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

 3.200

Etiketler:

” Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal Satışı ”  1 kişi tarafından yanıtladı

  1. ümit
    28 Ocak 2016, 16:16

    yardımcı oldunuz bana 

Cevap Yaz