Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • Denetçi Türleri

   

  Denetçi Türleri

   

  Bağımsız Denetçiler : Bağımsız denetçilerin en başta gelen görevleri mali tabloların denetimidir. Bu denetim görevini yaptıklarında bağımsız denetçi veya dış denetçi adını alırlar.

   

  İç Denetçiler : Denetim işini işletmenin kadrolu elemanı olarak, organizasyon yapısı içinde yürüten kişilere iç denetçi adı verilir. İç denetçilerin başlıca görevleri, iç kontrol yapısını izlemek ve önerilerde bulunmak, işletmede olabilecek hata veya hileleri ortaya çıkartabilmek ve faaliyet denetimini yapmaktır.

   

  (daha&helliip;)

 • Statüsüne Göre Denetim Türleri

  Statüsüne Göre Denetim Türleri

   

  Bağımsız Denetim : Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim firmasına bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler tarafından işletmenin talebi ile ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde işletmelerin finansal tablolarının denetiminin yapılmasıdır. Bağımsız denetimde asıl amaç finansal denetimdir.

   

  (daha&helliip;)

 • Kapsam Yönünden Denetim Türleri

   

  Kapsam Yönünden Denetim Türleri

   

  Zorunlu Denetim : Yasal hükümler doğrultusunda yapılan denetim çalışmalarına zorunlu denetim denir. Türkiye'de sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi işletmeler ile bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun denetimine tabi bankalar ve hazine müşteşarlığının denetimine tabi sigorta ve reasürans bağımsız dış denetimi yaptırmak zorundadırlar.

   

   

  (daha&helliip;)

 • Amaç Yönünden Denetim Türleri

   

  Amaç Yönünden Denetim Türleri 

   

  Mali Tablolar Denetimi : Denetim konusu bilanço ve gelir tablosu yani finansal bilgilerdir. Kullanılan ölçüt ise genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir. Mali tablolar denetiminde, mali tabloların içerdiği finansal bilgiler ile muhasebe ilkeleri karşılaştırılarak aralarındaki uyum saptanır ve mali tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığı konusunda elde edilen görüş işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına iletilir.

   

  (daha&helliip;)

 • Muhasebe DenetimiMuhasebe Denetimi, İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden saptanmış ölçülere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara aktarmak amacı ile tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

   

  Muhasebe Denetimi Nedir, Ekonomik kararlar alma durumunda olan bilgi kullanıcıları, ilgili oldukları işletmeler hakkında, finansal ve finansal olmayan, bilgiye gereksinim duyanlar, ancak karar almadan önce bilginin ve güvenilir olup olmadığını bilmek isterler. Buda denetim yapmakla anlaşılabilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 269 Verilen Avanslar Hesabı269 Verilen Avanslar Hesabı, Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak yurt içi gereksede yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

   

  269 Verilen Avanslar Hesabı İşleyişi : Ödeme yapıldğında hesaba borç, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak yazılır.

   

   

  (daha&helliip;)

 • 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, Maddi olmayan duran varlık bedellerinin kullanılabilecekleri süre içersinde yok edilebilmesini sağlamak için kullanılan hesaptır.

   

  268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı İşleyişi : Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak, kullanım hakkı sonra erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba Borç, ilgili varlık hesabına Alacak Kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı, 26 Maddi olmayan duran varlıkların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır.

   

  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı İşleyişi : Maliyet değerleri ile bu hesaba Borç Kaydedilir. Beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 261 Şerefiye Hesabı261 Şerefiye Hesabı, Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır. Şerefiye Hesaplanırken, rayiç bedelin tespit edilememesi halinde, net defter değeri esas alınır. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.

   

  261 Şerefiye Hesabı İşleyişi : Ödenen Şerefiye bedelerinin tamamı bu hesabın Borcuna, Yok Edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle Alacak yazılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 264 Özel Maliyetler Hesabı264 Özel Maliyetler Hesabı, İşletmenin uzun vadeli sözleşmelerle kiraladıkları gayri menkullerde normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla yaptıkları değişikliklere ve eklere ilişkin giderler gayrimenkulun ekonomik değerini artırır. bu Giderlere " Özel Maliyet Bedeli " denir.

   

  Kira sözleşmesi sonunda gayri menkuldeki bu değişiklikler ve ekler bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine bırakılır.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar