Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı, Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri izlendiği hesaptır.

   

  253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının İşleyişi : Tesis, makine ve cihazlar satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilenler ve kullanma yeteneğini kaybedenler ise alacak kaydı ile hesaplardan çıkartılır.

  (daha&helliip;)

 • 252 Binalar Hesabı252 Binalar Hesabı, İşletme Faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından belli amaçlarla ayrılan yapılara bina denir. Binalar satın alma fiyatı ile veya maliyeti ile muhasebeleştirilir. Binanın satın alınması sırasında yapılan noter gibi harcamalar ya binanın maliyetine eklenir ya da genel gider olarak kaydedilir. İşletme tarafından inşa edilen binalar da inşaat maliyetleri ile muhasebeleştirilir.

   

  252 Binalar Hesabının İşleyişi : Binalar elde edildiğinde veya inşa ettirildiğinde hesaba Borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında veya satılmalarında Alacak olarak kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 250 Arazi ve Arsalar Hesabı250 Arazi ve Arsalar Hesabı, Arazi, tarım faaliyetlerine ayrılan veya parsellenerek arsa haline getirilmeye uygun geniş toprak parçalarına denir. Arsa ise, belediye sınırları içinde olup inşaata elverişli parsellenmiş arazi parçalarına verilen addır. Arazi ve arsalar satın alma maliyetiyle muhasebeleştirilir.

   

  250 Arazi ve Arsalar Hesabı İşleyişi : Arazi ve Arsalar işletme adına satın alındığında hesaba Borç Kaydedilir, satıldıklarında veya elden çıkarıldıklarında Hesaba Alacak Kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı, İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kolaylık sağlamak için işletme arazilerinde meydana getirilen yollar, köprüler, kanallar, iskeller, parklar, bahçeler bu hesapta izlenir. Yer üstü düzenlerinde inşaat maliyeti bu değerlerin muhasebeleştirilmesinde esas alınır. İnşaat tamamlanıncaya kadar yapılan harcamalar yapılmakta olan yatırımlar hesabına kaydedilir ve bu hesapta oluşan maliyet tutarı, inşaat tamamlanınca 251 Yer altı ve yer üstü düzenleri hesabına devredilir.

   

  251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabının İşleyişi : Yeraltı ve yerüstü varlıkları satın alındığında veya inşa ettirildiğinde bu hesaba borç kaydedilir, bu varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarıldığında veya satıldığında alacak olarak kaydedilir.

  (daha&helliip;)

 • 391 Hesaplanan KDV Hesabı391 Hesaplanan KDV Hesabı, Teslim edilen mal veya görülen hizmetlerle, işletmenin kendi ihtiyacı için imal veya inşa ettiği duran varlıklar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin izlendiği hesaptır.

  391 Hesaplanan KDV Hesabı İşleyişi : Ay sonlarında bu hesabın kalanı " 191 İndirilecek KDV Hesabı " ile karşılaştırılır. Yapılan Karşılaştırmada 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanının " 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanından fazla olması durumunda, aradaki fark vadesinde ödenmek üzere 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak Kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • KDV TahakkukuKDV TAHAKKUKU

   

  KDV Konusu ve Kapsamı : Bir mal teslimi yada hizmet sunmanın Katma Değer Vergisine konu olabilmesi için, ticari zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması gerekir. Bir teslim veya hizmet sunumunun Katma değer vergisine tabi tutulabilmesi için, vergi konusunu teşkil eden işlemin türkiyede yapılmış olması ve kanunun birinci maddesinde sayılan teslim ve hizmetlerden oluşması gerekmektedir.

   

  (daha&helliip;)

 • FaturaFatura Nedir,  Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan ( Satıcı ) veya işi yapan tarafından müşteriye ( Alıcı ) verilen ticari bir belgedir. Muhasebede yapılan her kaydın mutlaka doğruluğunu ispat eden bir belgeye dayanması zorunludur. Aksi halde, kaydın ve dolayısıyla defterlerin hangi ilişki veya işlemi belirlediğini anlamak olanaksızdır.

   

  (daha&helliip;)

 • MizanMizan Nedir, Hesap dönemi sonunda yapılacak ilk iş, hesapların borç ve alacak kısımlarının toplamlarını almak ve fazla olan taraftan eksik olanı çıkararak hesapların kalan tutarlarını (Bakiye ) bulmaktır. Eğer hesabın borç yani fazla ise hesap borç kalanı, alacak yani fazla ise hesap alacak kalanı veriyor demektir.

   

  Burada dikkat edilmesi gereken hesapların işleyiş karakterlerine göre bakiye vermelidir. Yani aktif karakterli hesapların ilk açılışları hesabın borç tarafından olduğuna göre, bu hesapların borç bakiye vermeleri gerekir. Örneğin aktif karakterli bir kasa hesabının alacak tarafının fazla olması yani alacak bakiye vermesi kasamızda olmayan bir paranın çıktığını gösterir ki bu yanlıştır. Aynı Olay pasif karaketerli hesaplar içinde geçerlidir.

   

  (daha&helliip;)

 • Kıst Amortisman YöntemiKıst Amortisman Yöntemi, Bu yöntem amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.

  Kıst Amortisman Uygulaması : Binek Araçların edinildikleri ilk hesap döneminde dönemin bitimine kaç ay kalmışsa, hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan aylar için amortisman hesaplanması Kıst Amortisman yöntemi ile hesaplanır.

   

  (daha&helliip;)

 • Azalan Bakiyeler YöntemiAzalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi ) : Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi duran varlıkların kullanılma dönemlerinin ilk yıllarında daha fazla ve son yıllarda ise daha az amortisman ayrılması esasına dayanır.

   

  Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman, Maddi duran varlıklar yeni iken daha verimlidir. Bundan dolayıda kullanılma sürelerinin ilk yıllarında daha fazla ve daha iyi hizmetler sağlarlar.

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar