Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • AmortismanAmortisman Nedir : İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin ve demirbaşların değerleme esaslarına göre tespit edilen değerlerinin, bunların kullanılabildikleri süre içinde yok edilme ( İtfa ) payları amortisman olarak tanımlanır.

   

  Amortisman bir gider hesabı olduğu için yıl sonunda kar zarar hesabına devri gerekir. Bu devir yapılmazsa, yani amortisman ayrılmazsa işletme gerçek kardan daha fazla bir kar elde eder. İşletme sahipleri bu kardan pay almaları veya karın hepsini almaları sonucu, amortismanların ayrılmadığı yani gerçek olmayan bir meblağ işletmeden çekilmiş olurki buda sermayenin azalmasına sebep olur.

   

  (daha&helliip;)

 • 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı, Diğer Dönen Varlıklar grubundaki hesaplara alınan varlıkların  değer azalmaları için ayrılan karşıkların izlendiği hesaptır.

   

  199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı İşleyişi : Ayrılan Karşılıklar Bu hesabın Alacağına, Kesinleşen zarar mahsup edilen karşılıklarla, gereksiz hale geldiği için iptal edilen karşılıklar bu hesabın Borcuna Kayıt Edilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı, 19 Diğer Dönen Varlıklar Grubu içinde sayılanların dışında kalan çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.

   

  198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabının İşleyişi : Sayılanların dışında varlıklar ortaya çıktığında bu hesaba borç kaydedilir, bu varlıkların işletmeden çıkarıldıklarında ise alacak kaydedilir

   

   

  (daha&helliip;)

 • 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı, Kasa, Menkul Kıymetler, Stoklar, Demirbaş eşyaların sayımları sonucu ortaya çıkan noksanlıkların, noksanlık nedenleri belli olana kadar izlendiği hesaptır.

   

  197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı İşleyişi : Hesap, sayım sonucunda noksan çıkan ve araştırılmasına karar verilen varlıkların tutar üzerinden Borçlanır. Sayım sonucu, Noksanlığın Nedeni ilgili hesabın, Noksanlığın nedeni bulunmaz da sorumludan tahsiline karar verilirse, Kasa hesabının yada Personel Alacaklar Hesabının, Noksanlığın nedeni bulunamaz da zarar yazılması kararlaştırışırsa, 689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabının borçlandırılması karşılığında bu hesap alacaklandırılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 196 Personel Avansları Hesabı196 Personel Avansları Hesabı, İşletme Personeli maaşlarına veya yapacakları iş seyahati giderlerine sayılmak üzere önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

   

  196 Personel Avansları Hesabı İşleyişi : Avans verildiğinde bu hesaba borç yazılır. Personel ücret avansları : Personelin beyan ettiği giderler, Nakden iade ettiği avans kalanları, Ücretinden kesilen avans tutarı yada kalanları ise alacak yazılır.

   

  Personel Avansları Damga Vergisine Tabidir. Daha Sonra Ücet Bordrosundan Damga vergisi mahsup edilir.

   

  (daha&helliip;)

 • MuhasebeDeneme

   

  Muhasebe Soruları ve Cevapları

   

  Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili sorularının hepsinin Cevapları ve Çözümleri ( Muhasebe Kayıtları ) Mevcuttur.

   

  (daha&helliip;)

 • MuhasebeDeneme

   Muhasebe Deneme Soruları ve Cevapları

   

  Genel Muhasebe Deneme Sınavı ile ilgili sorularının hepsinin Cevapları ve Çözümleri ( Muhasebe Kayıtları ) Mevcuttur.

   

  (daha&helliip;)

 • 195 İş Avansları Hesabı195 İş Avansları Hesabı, İşletme adına mal alacak, hizmet gördürecek ya da bir kısım giderleri ve ödemeleri yapacak onlara verilen avansların izlendiği hesaptır.

   

  195 İş Avansları Hesabı İşleyişi : İş avansı verildiğinde bu hesaba Borç yazılır. Avansı alanın sunduğu harcama belgelerine dayanarak ilgili hesaba Borç yazılırken, bu hesaba Alacak Kaydedilir. Kullanılmayan avans iade edildiğinde de bu hesap, Kasa hesabına karşılık, Alacaklandırılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı, Vergi mevzuatı gereği içinde bulunulan dönemin vergisine sayılmak üzere peşin ödenen ya da işletmeye ödeme yapanlar tarafından kesilen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve fonların izlendiği hesaptır.

   

  193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı İşleyişi : Kurum halindeki işletmelerde, gelirlerden kesinti suretiyle ödenen vergi ve fonlarla kurumlar vergisi kanunu uyarınca ödenen geçici vergi, yıllık beyannamede hesaplanan kurumlar vergisi ve fonlardan mahsup edilir.

  (daha&helliip;)

 • 191 İndirilecek Kdv Hesabı191 İndirilecek Kdv Hesabı, İşletme tarafından her türlü mal ve hizmetlerin satın alınmasında ödenen Katma Değer Vergisinin izlendiği Hesaptır.

   

  191 İndirilecek Kdv Hesabı İşleyişi : Mal ve hizmet alımlarında ödenen KDV hesaba borç yazılır. Ay sonlarında yapılacak KDV tahakkuk kaydında " 391 Hesaplanan KDV " hesabının borçlandırılmasına karşılık hesap Alacak yazılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar