Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 190 Devreden Kdv Hesabı190 Devreden Kdv Hesabı,Bir KDV döneminde indirilemeyen, dolayısıyla izleyen döneme devreden KDV vergilerinin izlendiği hesaptır.

   

  190 Devreden Kdv Hesabı İşleyişi : Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabının kalanı 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanından büyükse fark bu hesaba borç yazılır. Bu hesaptaki tutar izleyen ayda 391 Hesaplanan KDV Hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 181 Gelir Tahakkukları Hesabı181 Gelir Tahakkukları Hesabı, Bilanço tarihi itibariyle ortaya çıkmış, ancak istenebilir duruma gelmemiş gelirlerin, gelir hesaplarına alınmasında kullanılan hesaptır.

   

  181 Gelir Tahakkukları Hesabı İşleyişi : Dönem sonlarında o döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. İzleyen dönemde, gelirin tahsil edilmesi durumunda alacak kaydedilerek kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı, Peşin Olarak ödenen ancak gelecek aylara ait giderlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımlarının izlenmesi amacıyla kullanılan hesaptır.

  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı İşleyişi : İzleyen aylarla ilgili olarak bir gider yapıldığında bu hesaba borç yazılır. Daha önce giderlere alınan bir harcamanın gelecek aylara ait olduğu belirlendiğinde söz konusu gider, ilgili olduğu ayın giderlerine aktarılmak üzere, kaydedildiği hesaptan bu hesaba aktarılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı, Mal veya hizmet, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklarla ilgili olarak işletmelerin bu varlıklara ilişkin yurt içi ve yurt dışı siparişleri sırasında ödedikleri perşin bedelleri ifade eder.

   

  159 Verilen Sipariş Avansları Hesabının İşleyişi: Yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç olarak kaydedilir, malın teslim edilmesinde hesap alacak kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı, Bu Hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

   

  (daha&helliip;)

 • 1157 Diğer Stoklar Hesabı57 Diğer Stoklar Hesabı,Stok Kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesapta izlenir.

   

  157 Diğer Stoklar Hesabının İşleyişi: Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç kaydedilir. Satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında ise alacak olarak kaydedilir.

   

   

  (daha&helliip;)

 • 152 Mamüller Hesabı152 Mamüller Hesabı, Üretim Çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin izlendiği hesaptır.

   

  152 Mamuller Hesabı İşleyişi : Üretimi Tamamlanan Mamuller " 151 Yarı Mamüller Üretim " Hesabından Alınır bu Hesaba Borç kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkması ile alacaklandırılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 151 Yarı Mamüller Üretim Hesabı151 Yarı Mamüller Üretim Hesabı, Üretimi Tamamlanmamış, ancak belli oranlarda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderlerinden pay almış mamullerın izlendiği hesaptır.

   

  151 Yarı Mamüller Üretim Hesabı İşleyişi : Maliyet dönemi sonunda Direkt İlk Madde ve Malzeme, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderleri tutarları bu hesaba borç, üretimi tamamlananların maliyet tutarları alacak yazılır. Aynı zamanda üretim maliyetinin oluştuğu bu hesabın kalanı henüz üretimi devam eden ya da ürerim işlemlerine ara verilen yarı mamul miktarını gösterir.

   

   

  (daha&helliip;)

 • 150 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı150 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı, Üretimde veya diğer işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan tüm malzemeleri içerir. Bu malzemeler, Hammadde, Yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerden oluşur.

   

  150 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı İşleyişi : İlk madde ve malzeme, satın alındığında ya da üretildiğinde maliyet bedeli üzerinden bu hesaba borç, üretime verildiğinde ya da tüketildiğinde, satıldğında veya fire verdiğinde alacak yazılır.

   

  (daha&helliip;)

 • Sürekli Envanter YöntemiSürekli Envanter Yöntemi, İmalat numarası, seri numarası gibi çeşitli unsurlarla birbirinden ayrılabilen mamulleri satan işletmeler bu yöntemi kullanırlar. Bu yöntemin özü mal satılırken maliyetinin bilinmesidir. Bu yüzden satılan malın maliyeti satış anında tespit edilir ve ilgili yevmiye kaydı, satış yevmiye kaydından sonra yapılır. Yöntemde Kullanılan hesapların defteri kebiri itibari ile işleyişi şu şekildedir.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar