Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 100 Kasa Hesabı  100 Kasa Hesabı ; işletmenin elinde bulunan ulusal banknot ve madeni paralar ile Türk Lirası ( TL  ) Karşılığı Efektif ve dövizlerdir. Türk Parası, üzerinde yazılı olan değerle ( İtibari Değer ) değerlenir. Yabancı Paralar borsa rayici üzerinden, yoksa TC Merkez Bankasınca İlan edilen Alış Kuru üzerinden değerlenir. 

   100 Kasa Hesabı; İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde 100 Kasa Hesabı alacak bakiyesi vermez.

   

  (daha&helliip;)

 • Normal Amortisman YöntemiNormal Amortisman Yöntemi, Bu yöntemde ayrılacak amortisman tutarı, duran varlığın maliyetinin, söz konusu duran varlığın tahmini ekonomik ömrüne bölünmek sureti ile bulunur.

   

  Normal Amortisman Örnek 1 : 10.000 TL Alınan demirbaşın ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu kabul edecek olursak, her yıl demirbaş için %20 oranında yıpranma aşınma ve eskime payı anlamına gelen amortisman ayrılacaktır.

   

  (daha&helliip;)

 • Hurda Satışı İstisnasıHurda Satışı İstisnası, Daha önce tesliminde KDV tevkifatı uygulanan metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Kanunun 17/4-g maddesinde 5035 sayılı Kanunun 8. maddesiyle yapılan değişiklik sonucu KDV’den istisna edilmiştir. İstisna hükmü 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe kadar anılan hurda ve atık malların tesliminde KDV tevkifatı uygulanmıştır. (daha&helliip;)

 • İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreleri İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreleri

   

  Sözleşme Türü : Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

   

  İhbar Süresine Uyulmaması Halinde Yaptırım : Bildirim süresine ait ücretin karşı tarafa ödenmesi.

   

  Saklı Hükümler : Bildirim süresini beklemeksizin iş sözleşmesinin feshedilebileceği haller saklıdır.

   

  (daha&helliip;)

 • Bilanço dipnotları

  Bilanço Dipnotları

  Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır.

  Bilanço 4 Bölümden Oluşur;

  – Bilanço başlığı
  – Aktif tarafı
  – Pasif tarafı
  – Bilanço dipnotları

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar