Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • Birinci Dağıtım Yöntemi GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ : Direkt İlk madde ve malzeme ve direkt işçilik dışında kalan üretimle ilgili tüm giderlerin tamamı 730 Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenir.

  Bu Hesapta izlenen Giderler Şunlardır ;

   

  (daha&helliip;)

 • Kademeli Dağıtım YöntemiKademeli Dağıtım Yöntemi :  Kademeli Dağıtım Yöntemi yardımcı masraf dairelerinin daireler ile ilişkisini tek yönlü olarak halleder. Masrafların tek taraflı dağıtımı her daireye gerektiği kadar masraf yüklenmesini engeller. Dolayısıyla Masrafların yüklenmesi eksik ve hatalı Olur.

  Kademeli Dağıtımda ( Merdiven Metodu, Basamaksal Dağıtım Yöntemi, Şelale Dağıtım Yöntemi ) Yardımcı dairelerin birbiri arasındaki değer ve hizmet alışverişini yanlızca ve tek taraflı olarak çözümleyen bir yöntemdir. Bu Yöntemde, bir yardımcı daire dağıtım tablosunda yanlızca kendisinden sonra yer alan yardımcı dairelere pay verir, fakat kendisi onlardan pay almaz. Böyle bir sakıncayı gidermek için dağıtıma en fazla olan yardımcı daireden  başlanır.

  (daha&helliip;)

 • Matematiksel Dağıtım YöntemiMatematiksel Dağıtım Yöntemi : Dağıtıma tabi tutulan gider yerlerinin birbirlerine olan hizmet ilişkileri tam anlamıyla dikkate alınır. Bunu Sağlamak için denklemler kurulmakta ve bu denklemlere göre giderler dağıtılmaktadır.

   

  Yardımcı gider yerleri arasındaki dağıtımın daha hassasiyetle yapılması istendiğinden Matematiksel Dağıtım Yöntemi  ( Matematik Metot Yöntemi )  Uygulanır. Bu yöntemin ana ilkesi, Her dairenin diğerlerine dağıttığı masrafların toplamının kendi ilk masrafları ile diğer dairelerden aldığı masraf payları toplamına eşit olmalıdır.

   

  (daha&helliip;)

 • Planlı Dağıtım YöntemiPlanlı Dağıtım Yöntemi ( Standart Dağıtım Yöntemi ) : Bu yöntem, dağıtıma tabi yardımcı gider yerlerinin giderlerinin, tahmin yoluyla veya bütçeler aracılığıyla belirlenecek, saptanan dağıtım oranlarına göre ilgili gider yerlerine dağıtılması esasına dayanır.

  Dağıtıma tabi gider yerlerine ilişkin tahmini giderler için her bir gider yeri açısından seçilmiş bulunan dağıtım ölçüsüne göre yükleme oranı hesaplanır.

  Bütçelenen ( Tahmini ) bu tutarların gider yerlerine dağıtımı yapıldıktan sonra gerçekleşen maliyet tutarları ile dağıtımı yapılan tahmini tutarlar karşılaştırılarak farklar tespit edilir. Eksik veya fazla yüklemeden ortaya çıkan bu farkların dağıtılmasında, önceden belirlenen  oranlardan yararlanılarak ilgili gider yerlerine dağıtılması yoluna gidilir. Eksik yükleme olursa ilgili gider yerlerinin maliyetine ilave edilir, fazla yükleme olurda maliyetlerden düşülür.

   

  (daha&helliip;)

 • Karşılıklı Dağıtım YöntemiTurlamalı Dağıtım Yöntemi ( Karşılıklı Dağıtım Yöntemi ) :  Bu yöntemde, her bir yardımcı daire oranlar dahilinde birbirlerine pay verirler. Aradaki fark bitinceye kadar karşılıklı olarak dağıtım yapılır. İkinci Aşamada yardımcı dairelerin masrafları esas masraf yerlerine  Dağıtılır.

  Bu yöntemde de dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki alış veriş dikkate alınmakta ve giderler yardımcı gider yerlerine karşılıklı olarak dağıtılmaktadır. Bu yöntem, denklem esasına dayalı matematiksel dağıtım yönteminin, denklem kullanılmadan elle yapılacak hesaplarla uygulanır duruma getirilmiş biçimidir.

   

  (daha&helliip;)

 • FİFO Yöntemi - İlk Giren İlk Çıkar YöntemiFİFO Yöntemi – İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi : Bu değerleme Yönteminde işletmede kullanılan, üretime verilen veya satılan malların işletmenin stoklarına ilk girenlerden olduğu kabul edilir. Çıkışlar işletmeye ilk giren mallardan başlayarak giriş sırasına göre devam eder. Bu durumda dönem sonunda işletmenin elinde bulunan stoklar, son giren parti mallardan kalmış olacaktır.

  Özellikle çabuk bozulan, azalan, kırılan ve çürüyen mallar için uygulanan bu yöntemde fiyatların yükseldiği dönemlerde, her satın alınan mal bir öncekinden daha yüksek fiyatlı olacağından ve ilk alınan malında ilk satılacağından, dönem sonunda mevcut stokların değeri satılanlardan daha yüksek olacaktır.

  (daha&helliip;)

 • Aralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal SatışıAralıklı ve Sürekli Envanter Yönteminde Mal Satışı Muhasebe Kayıtları : Muhasebe Kayıtlarına geçmeden önce Aralıklı ve Sürekli envanter Yönteminin ne olduğunu kısaca açıklamasının yapılması yerinde Olacaktır.

   

  Aralıklı Envanter Yöntemi ( Tecrübe Yöntem veya Dönem Sonu Envanter Alma ) : Bu yöntemde Satılan ticari malın maliyeti, satış anında ya bilinmemektedir yada bilme gereği duyulmamaktadır. Bu yöntemi, birbirine benzer veya çok sayıda mal satan işletmeler kullanmaktadır.

  (daha&helliip;)

 • 102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kayıtları102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kayıtları : İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere Yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği Hesaptır. Bankalar hesabı banka adına, hesabın vade yapısına, Türk Lirası veya yabancı para oluşuna göre veya ülkeler ve bölgesel bazda yardımcı hesaplara ayrılır.

   

  (daha&helliip;)

 • Yeminli Mali Müşavir Olma SüreciYeminli Mali Müşavir Olma Süreci : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 3568 sayılı Kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun uygulanmasında Odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.

   

  (daha&helliip;)

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma SüreciSerbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Süreci : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 3568 sayılı Kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun uygulanmasında Odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar