Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 772  Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı : İşletmenin Fiili Genel Yönetim Giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem sonlarında 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına aktarılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı : İşletmenin Daha Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim giderleri, Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığında 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı : Bir işletmenin işletme politikasının tayini, işletmenin yönetim fonksiyonları, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkilerii güvenlik, hukuki işleri,personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.

   

  Dönem sonlarında 770 Hesap, 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

  (daha&helliip;)

 •   632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı : Tekdüzen Hesap Planında Genel Yönetim Giderleri, 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabında izlenmektedir. 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabı, işletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerlerinin izlendiği hesaptır.

   

  (daha&helliip;)

 • 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

  742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları : 74 Hesap Grubu olan Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

  742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları İşleyişi :  Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap  622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılarak kapatılır.

  (daha&helliip;)

 • 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı : Hizmet Üreten işletmeler maliyet hesapları için sadece 74 Nolu Hesap grubunda yer alan defteri kebir hesaplarını kullanabilirler.

  Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.

   

  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı İşleyişi : Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu 740 Nolu Hesabın borcuna kaydedilir. Dönem Sonlarında 740 Hesap 741 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı ile karşılaştırılarak Kapatılır.

  (daha&helliip;)

 • 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı, Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin Kaydedildiği Hesaptır.

   

  622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı İşleyişi : Üterilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmelerinde 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı Alacağı ile, 7/B seçeneğine uygulayan küçük işletmelerde 799 Üretim Maliyeti Hesabı Alacağı ile, bu Hesaba Borç Kaydedilir.

  Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesabın alacağına kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı : Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin yansıtılmasında kullanılan hesaptır.

   

  741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı İşleyişi : Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı'nın borcuna kaydedilen tutarları hu hesabın alacağı karşılığı 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabının borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı  ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 221 Alacak Senetleri Hesabı221 Alacak Senetleri Hesabı, İşletmenin Mal satışı ve hizmetlerinden kaynaklanan vadesi 1 yılı Aşan Senetli Alacakların izlendiği hesaptır.  

  221 Alacak Senetleri Hesabı İşleyişi : Alınan 1 yıldan uzun vadeli Alacak senet tutarları bu hesaba borç, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, ciro edilmesi veya işletmeden çıkmasında, alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.  

   

  (daha&helliip;)

 • 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı : İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. İşletmenin bir ortaklıktaki sermaye payı en fazla %50 oranında ise iştirak, %50'den fazla ise bağlı ortaklık sayılmaktadır. Bu hesaba, sadece temettü gelirleri kaydedilecektir. Yoksa iştiraklere ait hisse senedi veya tahvil gibi menkul kıymetlerin satışından doğan karlar bu hesaba alınmayacaktır.

   

  640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar