Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler

 Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler

 

Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler

 

1. Çıkar Çatışması

2. Muhasebe Sisteminin Karmaşıklığı

3. Malı tabloları kullananların sayılarının ve etkilerinin artması ve güvenilir bilgiye duyulan ihtiyaç

4. Maliyet ve zaman kaybı

5. Bilgi edinmede karşılaşılan güçlükler

6. Yasal zorunluluklar

7. Diğer Nedenler

 

Mali tabloların kullanıcıları ile mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olan şirket yöneticileri arasında gerçek veya olası bir çıkar çatışması olabilir. Mali tablolardaki bilgiler, kasıtlı olarak şirket yönetiminin çıkarı doğrultusunda hazırlanmış olabilir.

 

Muhasebe süreci ve mali tabloların hazırlanması, işletmeler büyüdükçe ve teknoloji ilerledikçe daha karmaşık hale gelmekte ve mali mali tablolarda hata olma olasılığı artmaktadır.

 

Muhasebe bilgileri, özellikle işletme dışındaki bilgi kullanıcıları açısından önemlidir. Çünkü bilgi olmadığı takdirde bu grup büyük bir belirsizlik durumunda karar almak zorunda kalacaktır.

 

Mali tablolardaki bilgilerin kullanıcıları ile mali tabloları düzenleyen şirketin farklı yerlerde olmaları, kullanıcıların şirket yönetiminden sürekli veya sık sık bilgi alamasında veya şirkette denetim çalışmasını kendilerinin yapmalarında yasal engeller olması veya her bir kullanıcının denetim çalışmasını kendisinin yapmasının zaman ve maliyet yönünden rasyonel olmaması durumlarında kullanıcılar mali tabloların kalitesini kendisi değerlendiremezler.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından bağımsız denetimin yapılması zorunludur.

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz