Bağımsız Denetimi Sınırlayan Faktörler

 Bağımsız Denetimi Sınırlayan Faktörler

 

Bağımsız Denetimi Sınırlayan Faktörler

 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygun olarak yapılan mali tabloların denetimine, bir çok sınırlayıcı faktörün önemli etkisi bulunmaktadır.

 

Faktörlerden birincisi denetçinin kısıtlı ekonomik koşullarda çalışmasıdır. Denetim uygun bir zaman boyutu içinde uygun maliyetle yapıldığında yararlı olur. Maliyet sınırlaması muhasebe kayıtlarının ve destekleyici kanıtların test edilmesinde ortaya çıkar.

 

İkinci faktör ise, zaman sınırlamasıdır. Denetçinin mali tablolara ilişkin raporu, genellikle bilanço tarihinden sonraki 3 ay içinde yayınlanmaktadır. Bu durum, bilanço tarihinden sonra meydana gelen ve mali tabloları etkileyebilecek olaylara ilişkin elde edilebilecek kanıt sayısını etkileyebilir. Yine bilanço tarihinde mevcut berlirsizliklerin çözümünü beklemek için oldukça kısa bir süre vardır.

 

Üçüncü faktör ise, mali tabloların düzenlendiği muhasebe sisteminden kaynaklanan sınırlamalardır. İşletmenin faaliyet dönemi içinde gerçekleştirdiği işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve bu muhasebe kayıtlarının mali tablolara aktarılmasında, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde farklı ilave ve yöntemlerin uygulanması mümkündür. Tahminlere göre kayıt yapma işlemi muhasebe sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz