Kategori: Amortisman

 • Kıst Amortisman Yöntemi

  Kıst Amortisman YöntemiKıst Amortisman Yöntemi, Bu yöntem amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.

  Kıst Amortisman Uygulaması : Binek Araçların edinildikleri ilk hesap döneminde dönemin bitimine kaç ay kalmışsa, hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan aylar için amortisman hesaplanması Kıst Amortisman yöntemi ile hesaplanır.

   

 • Azalan Bakiyeler Yöntemi

  Azalan Bakiyeler YöntemiAzalan Bakiyeler Yöntemi ( Azalan Kalanlar Yöntemi ) : Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi duran varlıkların kullanılma dönemlerinin ilk yıllarında daha fazla ve son yıllarda ise daha az amortisman ayrılması esasına dayanır.

   

  Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman, Maddi duran varlıklar yeni iken daha verimlidir. Bundan dolayıda kullanılma sürelerinin ilk yıllarında daha fazla ve daha iyi hizmetler sağlarlar.

 • Amortisman

  AmortismanAmortisman Nedir : İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin ve demirbaşların değerleme esaslarına göre tespit edilen değerlerinin, bunların kullanılabildikleri süre içinde yok edilme ( İtfa ) payları amortisman olarak tanımlanır.

   

  Amortisman bir gider hesabı olduğu için yıl sonunda kar zarar hesabına devri gerekir. Bu devir yapılmazsa, yani amortisman ayrılmazsa işletme gerçek kardan daha fazla bir kar elde eder. İşletme sahipleri bu kardan pay almaları veya karın hepsini almaları sonucu, amortismanların ayrılmadığı yani gerçek olmayan bir meblağ işletmeden çekilmiş olurki buda sermayenin azalmasına sebep olur.

   

 • Normal Amortisman Yöntemi

  Normal Amortisman YöntemiNormal Amortisman Yöntemi, Bu yöntemde ayrılacak amortisman tutarı, duran varlığın maliyetinin, söz konusu duran varlığın tahmini ekonomik ömrüne bölünmek sureti ile bulunur.

   

  Normal Amortisman Örnek 1 : 10.000 TL Alınan demirbaşın ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu kabul edecek olursak, her yıl demirbaş için %20 oranında yıpranma aşınma ve eskime payı anlamına gelen amortisman ayrılacaktır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar