Kategori: Genel Muhasebe

 • Fatura

  FaturaFatura Nedir,  Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan ( Satıcı ) veya işi yapan tarafından müşteriye ( Alıcı ) verilen ticari bir belgedir. Muhasebede yapılan her kaydın mutlaka doğruluğunu ispat eden bir belgeye dayanması zorunludur. Aksi halde, kaydın ve dolayısıyla defterlerin hangi ilişki veya işlemi belirlediğini anlamak olanaksızdır.

   

 • Mizan

  MizanMizan Nedir, Hesap dönemi sonunda yapılacak ilk iş, hesapların borç ve alacak kısımlarının toplamlarını almak ve fazla olan taraftan eksik olanı çıkararak hesapların kalan tutarlarını (Bakiye ) bulmaktır. Eğer hesabın borç yani fazla ise hesap borç kalanı, alacak yani fazla ise hesap alacak kalanı veriyor demektir.

   

  Burada dikkat edilmesi gereken hesapların işleyiş karakterlerine göre bakiye vermelidir. Yani aktif karakterli hesapların ilk açılışları hesabın borç tarafından olduğuna göre, bu hesapların borç bakiye vermeleri gerekir. Örneğin aktif karakterli bir kasa hesabının alacak tarafının fazla olması yani alacak bakiye vermesi kasamızda olmayan bir paranın çıktığını gösterir ki bu yanlıştır. Aynı Olay pasif karaketerli hesaplar içinde geçerlidir.

   

 • Sürekli Envanter Yöntemi

  Sürekli Envanter YöntemiSürekli Envanter Yöntemi, İmalat numarası, seri numarası gibi çeşitli unsurlarla birbirinden ayrılabilen mamulleri satan işletmeler bu yöntemi kullanırlar. Bu yöntemin özü mal satılırken maliyetinin bilinmesidir. Bu yüzden satılan malın maliyeti satış anında tespit edilir ve ilgili yevmiye kaydı, satış yevmiye kaydından sonra yapılır. Yöntemde Kullanılan hesapların defteri kebiri itibari ile işleyişi şu şekildedir.

   

 • Satılan Ticari Malların Maliyeti Yöntemler

  Satılan Ticari Malların Maliyeti YöntemleriSatılan ticari malların Maliyeti Yöntemleri : Aralıklı Envanter Yöntemi İle Devamlı Envanter Yöntemi satılan ticari mallar maliyeti yöntemleridir.

   

  Aralıklı Envanter Yöntemi İle Devamlı Envanter Yöntemi Arasındaki Fark, Satılan Ticari Mallar Maliyetinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler ikiye ayrılır.

   

 • Aralıklı Envanter Yöntemi

  Aralıklı Envanter YöntemiAralıklı Envanter Yöntemi ( Tecrübe Yöntem veya Dönem Sonu Envanter Alma ) : Bu yöntemde Satılan ticari malın maliyeti, satış anında ya bilinmemektedir yada bilme gereği duyulmamaktadır. Bu yöntemi, birbirine benzer veya çok sayıda mal satan işletmeler kullanmaktadır.

  İşletmelerin sattığı malların yıl içindeki fiyatları sürekli değiştiğinden, satılan aynı maldan hangilerinin hangi fiyattan girdiği tespit edilmeyebilir veya tespit etme ihtiyacı duyulmayabilir.

   

 • Dönem Başı İşlemleri

  Dönem Başı İşlemleriİşe Başlama Bilançosunun Düzenlenmesi

   

  Dönem Başı İşlemleri, envanter çıkarmayı, bilanço günü, günündeki varlıkları, alacakları ve borçları saymak ölçmek tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şekilde ve detaylı olarak tespit etmek şeklinde tanımlanmıştır.

  işletmenin hesap döneminin açılış envanteri aslında bir önceki hesap döneminin kapanış envanterinden kaynaklanmaktadır. Faaliyetleri devam eden işletmelerde her dönemin sonunda yapılan envanter, izleyen yılın dönem başı envanteri yerine geçmektedir. Örneğin 01.01.2020 yılının dönem başı envanteri aslında 31.12.2019 yılında çıkartılan dönem sonu envanteri ile aynıdır.

   

 • Çift Taraflı Kayıt Yöntemi

  Çift Taraflı Kayıt YöntemiÇift Taraflı Kayıt Yöntemi ( Muzaaf Kayıt Yöntemi ), Her muhasebe işlemi veya olayının karşılıklı olarak en az iki hesaba kaydedilmesiyle borçlu yada alacaklı hesap ya da hesaplara ait tutarların eşitliği ilkesini esas alan kayıt yöntemine denir.

  Tanımdan da anlaşılacağı üzere, her mali olay için en az iki hesaba kayıt yapılmalı ayrıca bütün hesapların borcuna yazılan parasal tutarların toplamı ile bütün hesapların alacağına yazılan parasal tutarların toplam birbirine eşit olmalıdır. Bu şekilde, bir mali olaya konu olan parasal tutarın en az iki hesapta karşılıklı olarak muhasebeleştirilmesi yani, en az bir hesabın borçlanması diğerinin de alacaklandırılması sonucu hesapların toplamları kendiliğinden kontrol edilmiş olur.

   

 • Bilanço Eşitliği

  Bilanço Eşitliği, İşletme ilk kurulduğu Bilanço Eşitliğiişletmenin mal varlığı, kurucuların işletmeye tahsis etmiş oldukları varlıklardır. Bu varlığın kaynağı da sermayedir.

  Sermaye : İşletme Sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarıdır. Kar, bu haklarda ortaya çıkan artıştır.

  İşletme varlıklarını attırmak için, ya kar alınmayıp işletmeye bırakılır yada üçüncü kişilerden borç alınır. Borçlar, Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarıdır. İşletme varlıkları için ya sermaye ya da borçlanmak suretiyle kaynak sağlar. Diğer bir deyişle, her varlığın bir kaynağı vardır. Böylece, İşletmenin toplam varlıkları ile toplam kaynakları birbirine eşittir.

   

 • Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları

  Satısların Maliyeti Tablosu UygulamalarıSatışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

 • Genel Muhasebe

  Genel MuhasebeGenel Muhasebe, İhtiyaçlarımızı karşılayan mal ve hizmetler, İşletmelerin faaliyetleri sonucu üretilir. Kuruluş Şekli ve Büyüklüğü ne olursa olsun, İşletmelerdeki faaliyetlerin çoğu kıymet hareketine neden olur. Mali işlemler olarak nitelendirilen bu işlemler, işletmenin sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların sağladığı yeri gösteren kaynaklarda artış veya azalış şeklinde değişmeler yaratır. Örneğin, Para vererek mal alınması işlemi, nakit mevcudunun stoka dönüşmesi, malın kredili olarak satılması işlemi, stokun alacağa dönüşmesi sonuçlarını doğurur.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar