Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

  760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı : İşletmeye Ait Mamulün stoklara gönderildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderler ( 760 Hesap ) hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu 760 hesap, 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır, 761 Yansıtma Hesabı 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Hesabına aktarılarak Kapatılır.

   

 • 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

  761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı : İşletmenin Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilir.

  Dönem sonlarında bu hesap, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

 • 102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kayıtları

  102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kayıtları102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kayıtları : İşletmenin belirli bir süre sonunda veya istediğinde çekmek üzere Yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırdığı ve çektiği ulusal ve yabancı paraların izlendiği Hesaptır. Bankalar hesabı banka adına, hesabın vade yapısına, Türk Lirası veya yabancı para oluşuna göre veya ülkeler ve bölgesel bazda yardımcı hesaplara ayrılır.

   

 • 772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

  772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 772  Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı : İşletmenin Fiili Genel Yönetim Giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklar bu hesaba alınır ve dönem sonlarında 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına aktarılarak kapatılır.

   

 • 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesab

   771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı : İşletmenin Daha Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim giderleri, Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığında 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

 • 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

  770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı : Bir işletmenin işletme politikasının tayini, işletmenin yönetim fonksiyonları, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkilerii güvenlik, hukuki işleri,personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.

   

  Dönem sonlarında 770 Hesap, 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 • 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

    632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı : Tekdüzen Hesap Planında Genel Yönetim Giderleri, 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabında izlenmektedir. 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabı, işletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerlerinin izlendiği hesaptır.

   

 • 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

  742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

  742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları : 74 Hesap Grubu olan Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

  742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları İşleyişi :  Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap  622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılarak kapatılır.

 • 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı

  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı : Hizmet Üreten işletmeler maliyet hesapları için sadece 74 Nolu Hesap grubunda yer alan defteri kebir hesaplarını kullanabilirler.

  Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarda yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.

   

  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı İşleyişi : Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu 740 Nolu Hesabın borcuna kaydedilir. Dönem Sonlarında 740 Hesap 741 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı ile karşılaştırılarak Kapatılır.

 • 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı

  622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı, Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin Kaydedildiği Hesaptır.

   

  622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı İşleyişi : Üterilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmelerinde 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı Alacağı ile, 7/B seçeneğine uygulayan küçük işletmelerde 799 Üretim Maliyeti Hesabı Alacağı ile, bu Hesaba Borç Kaydedilir.

  Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesabın alacağına kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar