Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri H

  304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı, Bir yıllık süre içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile faizlerinin izlendiği Hesaptır.

   

  304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı İşleyişi : İşletmenin ihraç ettiği tahvillerin anapara taksit ve faizleri ile ilgili hesap, ödeme durumunda borçlanırken aşağıdaki hallerde alacaklanır.

   

 • 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri

  303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı, Banka veya diğer finans kuruluşlarından alınan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaptır.

   

  303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı İşleyişi : Uzun Vadeli Kredilerin Anapara ve Taksitleri ve Faizleri Hesabı, anapara taksidinin ya da faizleri ödenmesi durumunda Borçlanırken, aşağıdaki hallerde Alacaklandırılır.

   

 • 300 Banka Kredileri Hesabı

  300 Banka Kredileri Hesabı300 Banka Kredileri Hesabı, Banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kredilerin takip edildiği bu hesap, kısa veya uzun vadeli olmalarına göre 300 Banka Kredileri ve 400 Banka Kredileri Hesaplarında izlenir. 

   

  300 Banka Kredileri Hesabı İşleyişi : Pasif Karakterli olan bu hesaplarda alınan kısa vadeli kredilerin tutarları hesaba Alacak, Kredilerin ödenmeleri halinde hesaba Borç Kaydedilir. Envanter gününden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yıla düşün tutarlar 303 uzun Vadeli Kredilerin anapara taksitleri ve faizleri hesabının alacağına kaydedilirken aynı tutar 400 Nolu Banka Kredileri Hesabınında borcuna Kaydedilir.

 • 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı

  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı, Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılan malların maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur. Bu arada 153 Ticari Mallar Hesabının dönem sonundaki borç bakiyesi işletmenin dönem sonu stoklarını verir.

   

  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı İşleyişi : Satılan Ticari Mallar Maliyeti tutarı " 153 Ticari Mallar Hesabı'na " Alacak, Bu hesaba Borç kaydedilir.

   

 • 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı

   620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı, Üretim işletmelerinde üretilen, mamullerden satılanlarının maliyetlerinin aktarıldığı bir hesaptır. Dönem içinde satılan mamuller işletmede uygulanan yönteme göre ya satış anında bu hesaba alınmakta yada daha sonra belirli dönemler sonunda ( Maliyet Dönemi ) bu işlemler yerine getirilmektedir. Satışı yapılan mamullerın maliyetinin takip edildiği 152 Nolu " Mamuller " hesabından maliyet değeri ile yapılan çıkışlar bu hesabı borçlandırır. Bu hesabın borç tutarlarının toplamı 152 Mamuller Hesabının Alacak tutarlarının toplamına eşit olmalıdır.

  Bu arada 152 Mamuller Hesabının alacak tutarlarının toplamı işletme bulunan mamullerin maliyetini verir.

   

 • 611 Satış İskontoları Hesabı

   611 Satış İskontoları Hesabı611 Satış İskontoları Hesabı, Satışla ilgili faturaların düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kısa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

  Kasa İskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

  Miktar İskontosu, Alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.

   

 • 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı

  601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı, Yurtdışına Türk Lirası veya dövizle yapılan mal ve hizmet satışları karşılığında alınan veya alınacak olan değerler bu hesabın alacağında izlenir. Deövizle yapılan satışlar işletm tarihindeki günlük kurlara göre TL kayda alınır. Satışların ihraç kaydıyla bir ihracatçı firma aracılığıyla yapılması durumunda da söz konusu satışlar bu hesaba kaydedilir.

   

  601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı İşleyişi : Satışlar gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu içinde satış geliri tahakkuk ettiğinde bu hesap ilgili hesapların borcu karşılığında bir gelir hesabında yaratılan artıştan dolayı Alacaklı olur.

   

 • 602 Diğer Gelirler Hesabı

  602 Diğer Gelirler Hesabı602 Diğer Gelirler Hesabı, İşletmenin korunması, ihracatı teşvik  ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar ( Sübvansiyonlar ), devletin bazı malalrı vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ( Vergi İadeleri ) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi ve benzeri hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

   

   

  602 Diğer Gelirler Hesabı İşleyişi : Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları ve benzeri tutarları saptanarak ilgili hesaba Borç, bu Hesaba ise Alacak Kaydedilir.

   

 • 610 Satıştan İadeler Hesabı

  610 Satıştan İadeler Hesabı610 Satıştan İadeler Hesabı ( – ), İşletmelerin sattıkları mallar, çeşitli nedenlerle bir süre sonra iade edilebilmektedir. İade edilen mallar tutarı işletme için artık bir satış biteliği taşımadığından, yapılan satış tutarından düşülmesi gerekir. malı satın alan alıcılar tarafından işletmeye iade edilen tutarların izlendiği bu gelir tablosu hesabının düzenleyici olmasından dolayı işlem sırasında hesap borçlandırılır.

   

 • 600 Yurt içi Satışlar Hesabı

  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı600 Yurt içi Satışlar Hesabı, İşletmelerin yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettrilen toplam değerleri bu hesapta izlenir. 

   

  600 Yurtiçi Satışlar Hesabı İşleyişi : Satışlar gerçekleştiğinde veya ana faaliyet konusu içinde satış geliri tahakkuk ettiğinde bu hesap ilgili hesapların borcu karşılığında bir gelir hesabında yaratılan artıştan dolayı Alacaklı olur.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar