Kategori: Tek Düzen Hesap Planı açıklamaları

Tek Düzen Hesap Planındaki hesapların işleyişi hakkında genel açıklama

 • 19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açık

  19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açıklaması

   

  19 Diğer Dönen Varlıklar Hesapları Açıklaması

   

   

  19. Diğer Dönen Varlıklar: Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde, tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.

   

 • 20 Ticari Alacaklar Grubu Açıklaması

  20 Ticari Alacaklar Grubu Açıklamasıapları Açıklaması

   

  20 Ticari Alacaklar Grubu Açıklaması

   

   

  Duran Varlıklar

  Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir.

   

 • Ticari Alacak Hesapları Açıklamaları

   Ticari Alacak Hesapları Açıklamaları

   

   

  Ticari Alacak Hesapları Açıklamaları

   

   12. Ticari Alacaklar : Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu gruptaki ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.

   

 • 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Açıklam

  108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Elde yada Bankada nakit olarak tutulan değerlerle, istenildiğinde, değer kaybı olmadan paraya dönüştürülebilecek varlıkların oluşturduğu hesap grubu içinde bulunur. 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan damga harç posta pulları, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havalaleri, kredi kartı slipleri ve benzeri değerlerdir.

   

 • 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabi

  103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabi"103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabi " İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemelere ilişkin bir hesaptır. Bilançoda toplamdan indirilecek bir değer olarak gösterilir.

  İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emirleri verildiğinde hesabın Alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin Bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

   

 • 102 Bankalar Hesabı Açıklaması

  102 Bankalar Hesabı 102 Bankalar Hesabı, İşletmece yurtiçi veya yurtdışı banka veya benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlendiği hesaptır.

   

  Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç tarafına, bankadan çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri için ödenen tutarlar bankalar hesabının alacak tarafına kaydedilir.

   

 • 101 Alınan Çekler Hesabı Açıklaması

  101 Alınan Çekler Hesabı101 Alınan Çekler Hesabı  Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, Henüz Tahsil için, bankara verilmemiş veya ciro edilmemiş olan Çeklerdir. Çekler itibari değerle değerlenirler. Yabancı Paralı çekler ise TL karşılığı ile değerlenir ve izlenir. Çek, bir bankaya hitaben yazılan bir ödeme emridir. Bir Çekin çekilebilmesi, yani nakte dönüştürebilmesi için, bankaya ayrılmış bir karşılığının bulunması gerekir. Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.  

   

 • 100 Kasa Hesabı Açıklaması

  100 Kasa Hesabı  100 Kasa Hesabı ; işletmenin elinde bulunan ulusal banknot ve madeni paralar ile Türk Lirası ( TL  ) Karşılığı Efektif ve dövizlerdir. Türk Parası, üzerinde yazılı olan değerle ( İtibari Değer ) değerlenir. Yabancı Paralar borsa rayici üzerinden, yoksa TC Merkez Bankasınca İlan edilen Alış Kuru üzerinden değerlenir. 

   100 Kasa Hesabı; İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde 100 Kasa Hesabı alacak bakiyesi vermez.

   

Kategoriler

 • Kategori yok

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar