Kategori: Temel Finansal Tablolar

 • Satışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları

  Satısların Maliyeti Tablosu UygulamalarıSatışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

 • Gelir Tablosu İlkeleri

  Gelir Tablosu İlkeleriGelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

   

   

   

 • Gelir Tablosu

  Gelir Tablosu Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

   

 • Satışların Maliyeti Tablosu

   Satışların Maliyeti TablosuSatışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Kapsamı

   

   Satışların Maliyeti Tablosu, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

   

 • Finansal Tablolar

  Finansal TablolarFinansal Tablolar; Temel finansal Tablolar ve Ek finansal Tablolar Olarak iki gruba Ayrılır.

   

  Temel Finansal Tablolar      

   

  1) Bilanço : Herhangi bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarının ( Maliyet Değerleriyle ) Dağılımını, bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakların tutarlarını ve dağılımlarını gösteren statik bir finansal tablodur. Başka bir ifadeyle Bilanço işletme varlıklarının hangi kaynaktan finanse edildigini gösterir.

 • Bilanço

  Bilanço NedirBilanço , Belli Bir tarihde işletmenin sahip olduğu varlıkların neler ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur.İşletmenin sahip olduğu varlıklar, mal ve hizmet üretimine ayrılmış iktisadi değerlerdir. Bu iktisadi değerler, öz kaynaklarla ve yabancı kaynaklarla sağlanmış olabilir.

  Bilanço, büyük defter hesaplarının belirli bir tarihte kapatılması ile ortaya çıkan ve gelecek hesap dönemine devredilen borç ve alacak artanlarının özetini içeren bir tablodur. TTK'nun 74.Maddesi ile VUK'nun 191.Maddesine göre Bilanço şöyle tanımlanmıştır. Bilanço, Envanterde gösterilen kıymetlerin sınıflandırılmış ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir.

 • Bilanço Dipnotları

  Bilanço dipnotları

  Bilanço Dipnotları

  Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır.

  Bilanço 4 Bölümden Oluşur;

  – Bilanço başlığı
  – Aktif tarafı
  – Pasif tarafı
  – Bilanço dipnotları

Kategoriler

 • Kategori yok

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar