Denetçi Türleri

Denetçi Türleri

 

Denetçi Türleri

 

Bağımsız Denetçiler : Bağımsız denetçilerin en başta gelen görevleri mali tabloların denetimidir. Bu denetim görevini yaptıklarında bağımsız denetçi veya dış denetçi adını alırlar.

 

İç Denetçiler : Denetim işini işletmenin kadrolu elemanı olarak, organizasyon yapısı içinde yürüten kişilere iç denetçi adı verilir. İç denetçilerin başlıca görevleri, iç kontrol yapısını izlemek ve önerilerde bulunmak, işletmede olabilecek hata veya hileleri ortaya çıkartabilmek ve faaliyet denetimini yapmaktır.

 

Kamu Denetçileri : Kamu Kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararına görev yapan kişilere kamu denetçisi adı verilir. Kamu denetçileri, mükelleflerin vergi kanunlarına uyup uymadıklarını belirlemek için beyan edilen vergiler üzerinde vergi denetimi, kendi kurum ve kuruluşlarına ilişkin uygun denetimi ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetimin hedeflere ulaşmadaki ve kaynak kullanımındaki başarısını ölçmek için faaliyet denetimini yaparlar.

 

Bağımsız Denetçinin İç Denetçiyi Değerlendirmesi

 

Bağımsız denetçi iç denetçiyi tarafsızlığı, mesleki yeterliliği ve çalışmanın kalitesi ve teski açısından değerlendirir.

 

Bağımsız denetçiler iç denetçilerin de kendileri gibi bağımsızlık özelliklerine sahip olup olmadıklarını belirler. Bağımsız denetçiler iç denetçilerin tarafsızlığını değerlendirirken şu hususları dikkate alır.

 

İç denetçinin denetim raporunu verdiği ve buna bağlı bulunduğu yönetim kademesi. Bu kademe yükseldikçe bağımsızlık artar.

 

Yönetim kurulunun verdiği destek.

 

İç denetim raporlarının değerlendirilmesi.

 

İç denetçilerin muhasebe, denetim, istatistik, finansman, hukuk ve bilgisayar gibi alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekir. Bağımsız denetçiler, iç denetçileri bu konuda değerlendirirken şu hususları göz önünde bulundurur.

 

İç denetçinin eğitim düzeyi ve mesleki deneyimi

 

Mesleki eğitim alıp almadığı

 

Denetim politikaları, program ve prosedürlerinin nitelik düzeyi

 

İşletme yönetiminin işe alma, eğitim ve gözlem politikaları

 

İç denetim performansları

 

Bağımsız denetçi, iç denetçinin yapmış olduğu son dönem çalışmalarının kalitesine bakarak, bazılarını test eder.

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz